Patientföreningar

Informera om olika patientföreningar för hörselskadade, exempelvis:

Barnplantorna - Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat, www.barnplantorna.se

HRF, Hörselskadades Riksförbund, www.hrf.se

SDR, Sveriges Dövas Riksförbund, www.sdr.org

Mer information

Webbsidor med ytterligare information:

1177 Vårdguiden. www.1177.se/Nedsatt hörsel

Hörsel.info: videoguider för din hörsel. Filmer om hur du tar hand om din hörsel och dina hörhjälpmedel. www.horsel.info

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

Väntetider i vården: tillgänglig vård - en webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). www.vantetider.se

Till toppen av sidan