Patientföreningar

Informera om olika patientföreningar för hörselskadade, exempelvis:

Barnplantorna - Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat, www.barnplantorna.se

HRF, Hörselskadades Riksförbund, www.hrf.se

SDR, Sveriges Dövas Riksförbund, www.sdr.org

Mer information

Webbsidor med ytterligare information:

1177. www.1177.se/Nedsatt hörsel

Hörsel.info: videoguider för din hörsel. Filmer om hur du tar hand om din hörsel och dina hörhjälpmedel. www.horsel.info

SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, www.spsm.se

SOS Alarm, Sosalarm

Väntetider i vården: tillgänglig vård - en webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). www.vantetider.se

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan