Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom området hörselnedsättning och rehabilitering

kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Hörhjälpmedelssortiment.
  • Reparationer/service av hörhjälpmedel.
  • Tillverkning/service av öroninsats.
  • Vårdval hörsel.
Till toppen av sidan