Hörselnedsättning och rehabilitering

Bemötande vid nedsatt hörsel

En hörselnedsättning påverkar alltid kommunikationen mellan människor. Man kan i hög grad underlätta kommunikationen för en person med hörselnedsättning, både med och utan hörapparat, genom att visa hänsyn och följa några enkla råd. När du kommer i kontakt med en person som du misstänker eller vet har en hörselnedsättning, tänk då på att funktionsnedsättningar kan vara skambelagda. Det är viktigt att inte ta för givet att ett samtal om en hörselnedsättning är neutralt. Hörselnedsättningar kan av olika orsaker upplevas så allvarligt att de utlöser kris- och sorgereaktioner.

Råd vid samtal

All personal inom vård och omsorg behöver känna till följande:

  • Vänd ansiktet mot den hörselskadade personen och se till att ditt ansikte är belyst. Se till att personen uppmärksammat att du börjar prata.
  • Var nära den hörselskadade vid samtal. Säkerställ att eventuella hörapparater fungerar.
  • Tala tydligt (en person åt gången) med tydliga läpprörelser och undvik att skrika. Om den hörselskadade personen inte uppfattar vad du säger: repetera det du nyss sagt eller försök att uttrycka meningen på något annat sätt. Exempelvis kan frågan "Är du törstig?" också formuleras som "Vill du ha vatten?". Försäkra dig om att du har blivit förstådd. Kan personen trots detta inte uppfatta vad du säger så skriv frågan.
  • Ställ frågor så att du får veta om personen har uppfattat dig rätt. Undvik att ställa frågor som endast kräver svaret ja eller nej.
  • Berätta för personen med hörselnedsättning, vid samtal med flera personer, vad som sägs. Ledtrådar om sammanhang och samtalsämne kan vara till stor nytta, särskilt i samband med byte av samtalsämne.
  • Var uppmärksam på att en person med hörselnedsättning kan behöva tid för bearbetning av det du sagt.
  • Lämna alltid viktig information i skrift.
  • Många personer behöver hjälp att sköta sina hörapparater. Försök så snart som möjligt att lära dig hur din patients hörapparat fungerar.
  • Tänk på att en hörapparat inte ger normal hörsel.

Ljudmiljön

En god ljudmiljö är viktig för oss alla och särskilt viktig för de med nedsatt hörsel. Måste man anstränga sig för att höra vad som sägs blir det mindre kapacitet över för att bearbeta det man hör och det blir svårare att komma ihåg. Genom att dämpa bakgrundsljud och förbättra rumsakustiken får vi bättre möjlighet att uppfatta vad som sägs och det blir lättare att koncentrera sig. Dessutom ökar det trivseln i rummet.

En ljudsmart miljö kan skapas med enkla medel genom att till exempel dämpa ljud från stolar och skåp (tassar på stolsben), en duk på bordet. I många fall kan man minska störande omgivningsljud genom att placera maskiner, till exempel disk- och kaffemaskin, i separata utrymmen eller bakom ljudabsorberande skärmar. Du kan också åstadkomma en samtalsvänlig miljö genom att stänga av TV, radio och dator.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan