Akut bedömning och skattning

Bedömning enligt ABCDE

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Bedömning enligt ABCDE - Översikt

  Ett strukturerat omhändertagande av en patient enligt ABCDE.

 • A = Luftväg

  Fria luftvägar är en förutsättning för att syre ska kunna transporteras via lungorna ut till kroppens vävnader.

 • B = Andning

  Andningens två viktigaste uppgifter är att transportera syre till lungorna och få ut den koldioxid som bildats i kroppen.

 • C = Cirkulation

  En fungerande blodcirkulation behövs för att försörja kroppens alla vävnader med syre och näring.

 • D = Medvetandegrad

  Påverkad medvetandegrad är inte bara tecken på allvarlig skada eller sjukdom utan kan även leda till livshotande komplikationer.

 • E = Exponering

  Undersök hela patienten och skydda integriteten.

 • Referenser och regelverk

  Referenser för Vårdhandbokens texter om bedömning enligt ABCDE.

 • Relaterad information

  Relaterad information till Vårdhandbokens innehåll om Bedömning enligt ABCDE.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom området Bedömning enligt ABCDE.

Till toppen av sidan