Akut bedömning och skattning

Bedömning enligt ABCDE

Innehåll

Visa innehåll som:
Bedömning enligt ABCDE - Översikt

Ett strukturerat omhändertagande av en patient enligt ABCDE.

A = Luftväg

Fria luftvägar är en förutsättning för att syre ska kunna transporteras via lungorna ut till kroppens vävnader.

B = Andning

Andningens två viktigaste uppgifter är att transportera syre till lungorna och få ut den koldioxid som bildats i kroppen.

C = Cirkulation

En fungerande blodcirkulation behövs för att försörja kroppens alla vävnader med syre och näring.

D = Medvetandegrad

Påverkad medvetandegrad är inte bara tecken på allvarlig skada eller sjukdom utan kan även leda till livshotande komplikationer.

E = Exponering

Undersök hela patienten och skydda integriteten.

Referenser och regelverk

Referenser för Vårdhandbokens texter om bedömning enligt ABCDE.

Till toppen av sidan