Undersök hela patienten och skydda integriteten

Genom att undersöka hela patienten kan symtom och tecken på en del sjukdomstillstånd eller eventuella skador upptäckas, som till exempel

 • ankelödem vid hjärtsvikt
 • hudutslag (petekier) som exempelvis kan bero på allergisk reaktion eller infektion 
 • infekterade sår som kan orsaka sepsis
 • blödning eller andra skador som tecken på trauma.

Börja undersökningen från patientens huvud och fortsätt mot bröstkorgen, buken och bäckenet. Undersök armar och fötter sist. Om det är relevant, vänd patienten och inspektera ryggen. Tänk på att detta inte alltid är möjligt eller lämpligt med hänsyn till patientens tillstånd.

Notera eventuella skador och bedöm om de behöver behandlas omedelbart.

Notera om patientens hud är

 • varm eller kall
 • torr, svettig eller kallsvettig
 • blek eller blåmarmorerad (cyanotisk) på exempelvis nagelbäddar och läppar.

Kontrollera om patienten till exempel har

 • centrala eller perifera infarter
 • subkutan blodsockermätare eller insulinpump
 • dränage
 • urinkateter eller annan urinavledning exempelvis nefrostomi eller urostomi
 • läkemedelsplåster (ofta applicerade på överarm, skuldra, höft eller bröstkorg)
 • operationssår eller andra förband att inspektera.

Inhämta övrig information

Om möjligt, samla in ytterligare information om orsaken till patientens tillstånd exempelvis genom att fråga anhöriga eller vittnen. Kontrollera läkemedelslistor om sådana finns att tillgå.

Till toppen av sidan