Undersök hela patienten och skydda integriteten

Genom att undersöka hela patienten  kan symtom och tecken på en del sjukdomstillstånd eller eventuella skador upptäckas, som till exempel:

 • Ankelödem vid hjärtsvikt.
 • Hudutslag som exempelvis kan bero på allergisk reaktion eller infektion (petekier).
 • Infekterade sår som kan orsaka sepsis.
 • Blödning eller andra skador som tecken på trauma.

Börja undersökningen från patientens huvud och fortsätt mot bröstkorgen, buken och bäckenet. Undersök armar och fötter sist. Om det är relevant, vänd  patienten och inspektera ryggen. Tänk på att detta inte alltid är möjligt eller lämpligt med hänsyn till patientens tillstånd.

Notera eventuella skador och bedöm om de behöver behandlas omedelbart.

Notera om patientens hud är:

 • varm eller kall
 • torr, svettig eller kallsvettig
 • blek eller blåmarmorerad (cyanotisk) på exempelvis nagelbäddar och läppar.

Kontrollera om patienten till exempel har

 • centrala eller perifera infarter
 • dränage
 • kateter
 • läkemedelsplåster (som ofta sitter på ryggen)
 • operationssår eller andra förband att inspektera.
Till toppen av sidan