Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten

Undersök hela patienten och skydda integriteten

Genom att undersöka hela patienten kan symtom och tecken på en del sjukdomstillstånd eller eventuella skador upptäckas, som till exempel

 • ankelödem vid hjärtsvikt
 • hudutslag (petekier) som exempelvis kan bero på allergisk reaktion eller infektion 
 • infekterade sår som kan orsaka sepsis
 • blödning eller andra skador som tecken på trauma.

Börja undersökningen från patientens huvud och fortsätt mot bröstkorgen, buken och bäckenet. Undersök armar och fötter sist. Om det är relevant, vänd patienten och inspektera ryggen. Tänk på att detta inte alltid är möjligt eller lämpligt med hänsyn till patientens tillstånd.

Notera eventuella skador och bedöm om de behöver behandlas omedelbart.

Notera om patientens hud är

 • varm eller kall
 • torr, svettig eller kallsvettig
 • blek eller blåmarmorerad (cyanotisk) på exempelvis nagelbäddar och läppar.

Kontrollera om patienten till exempel har

 • centrala eller perifera infarter
 • subkutan blodsockermätare eller insulinpump
 • dränage
 • urinkateter eller annan urinavledning exempelvis nefrostomi eller urostomi
 • läkemedelsplåster (ofta applicerade på överarm, skuldra, höft eller bröstkorg)
 • operationssår eller andra förband att inspektera.

Inhämta övrig information

Om möjligt, samla in ytterligare information om orsaken till patientens tillstånd exempelvis genom att fråga anhöriga eller vittnen. Kontrollera läkemedelslistor om sådana finns att tillgå.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan