Bedömning enligt ABCDE

D = Medvetandegrad

Påverkad medvetandegrad är inte bara tecken på allvarlig skada eller sjukdom utan kan även leda till livshotande komplikationer, som till exempel oförmåga att hålla fria luftvägar.

Syftet med undersökningen på en patient som har sänkt medvetande är att ta reda på hur mycket stimuli som behövs för att patienten ska reagera. Smärtstimulera genom att nypa patienten i till exempel käkvinkeln och/eller gnugga kraftigt din knytnäve på patientens bröstben.

 Graderingsskalor för att skatta medvetandegrad

Det finns flera olika skalor för att bedöma en patients vakenhetsgrad. Det vanligaste skalorna är GCS (Glasgow Coma Scale) och RLS (Reaction Level Scale). Inom anestesin används ibland Ramsay: RSS för att bedöma en patients sederingsgrad efter narkos.  

GCS - Glasgow  Coma Scale

Med hjälp av GCS  kan du beöma hur och om patienten öppnar ögonen vid tilltal samt patientens motoriska och verbala respons. En patient som är helt medveten och som kan samarbeta kan ges max 15 poäng. Om poängen är under 8 innebär det att patienten är medvetslös.

RLS - Reaction Level Scale

Med RLS används verbal - och/eller smärtstimuli. Om patienten svarar på tilltal räknas det som RLS 1-3, vilket innebär att patienten är vid medvetande. En medvetslös patient  svarar inte alls  på tilltal.  Beroende på i vilket grad patienten reagerar på smärtstimuli skattas RLS 4-8, där 8 innebär ingen respons på smärtstimuli. 

ACVPU - Alert/Confusion/Voice/Pain/Unresponsive

En enklare skala än GCS och RLS är ACVPU, som är lämlig att använda initialt och när patientens tillstånd är mycket kritiskt.

A = Alert; fullt vaken

= Confusion; nytillkommen eller förvärrad förvirring

V = Voice; svarar på tilltal

P = Pain; reagerar på smärtstimuli

U = Unresponsive; reagerar inte på smärtstimuli

Orsaker till sänkt medvetandegrad

Vanliga orsaker till sänkt medvetandegrad är syrebrist på grund av hinder i luftvägar,  andnings- och/eller cirkulationssvikt. Överväg även läkemedelsöverdos, ketoacidos eller lågt blodsocker (hypoglykemi) som möjlig orsak.

Omedelbara åtgärder vid nedsatt medvetandegrad

  • Säkra luftvägen (A) Överväg att lägga patienten i stabilt sidoläge.
  • Säkerställ god ventilation. (B) Bedöm behov av syrgas och ventilationshjälp.
  • Säkerställ god cirkulation (C). Överväg vätskeinfusion och stoppa eventuell blödning.
Till toppen av sidan