Andningens två viktigaste uppgifter är att transportera adekvat mängd syre till lungorna samt transportera ut den koldioxid som bildats i kroppen.

Patientens andning kan bedömas enligt strategin "Se - Lyssna - Känn".

Mätning med pulsoximeter kan ge vägledning i om patienten syresätter sig adekvat eller kan behöva tillförsel av syrgas.

Undersökning av andningen enligt strategin Se - Lyssna - Känn

Med strategin "Se - Lyssna - Känn"  kan du snabbt göra en bedömning av patientens andning.

Se

Påverkad andningsfrekvens är ofta det första tecknet på att en patients tillstånd försämras.

En normal andningsfrekvens brukar vara 12-20 andetag per minut. Räkna helst andetagen under en hel minut. Om patientens tillstånd är kritiskt eller om patienten har en jämn och regelbunden andning kan det vara motiverat att räkna i 30 sekunder och multiplicera med 2.

Observera följande:

  • Notera bröstkorgens rörelser. Höjer sig bröstkorgen regelbundet? Liksidigt?
  • Andas patienten med djupa eller ytliga andetag? Ser andningen ansträngd ut? Har  patienten till exempel uppdragna axlar eller indragningar på halsen?
  • Titta efter tecken på cyanos, exempelvis på patientens läppar eller nagelbäddar. 

Lyssna

Lyssna efter andningsljud på båda lungorna, gärna med stetoskop:

  • Hörs andningsljud? Om inte, misstänk ofri luftväg.
  • Hur låter andningsljuden? Rosslande, pipande eller väsande? Om luftvägarna delvis är blockerade hörs ofta ett väsande och pipande ljud.

Känn

Känn efter andningen:

  • Lägg din hand eller kind över patientens näsa och mun, kan du känna luftströmmen?
  • Lägg din hand på patientens bröstkorg och känn efter andningsrörelserna om de är svåra att se. Höjer sig bröstkorgen symmetriskt?

Omedelbara åtgärder

Se till att patientens läge i sängen är optimalt. Låt gärna patienten sitta upp såvida det inte finns något skäl till att det inte går.

En patient som försämras i sin andning ska omedelbart behandlas med högflöde syrgas, 12-15 liter. Vid behov ges assisterad andning innan man går vidare med ytterligare bedömning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan