Bedömning enligt ABCDE

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom området Bedömning enligt ABCDE. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Det är viktigt att gå igenom A till E innan åtgärder sätts in
Bedöm eventuella hot mot din säkerhet innan du närmar dig patienten
Patienten måste visa förbättring efter insatta åtgärder innan du går vidare till nästa bokstav
Reevaluering får bara göras när du är klar med din undersökning enligt A-E
En undersökning enligt A-E tar olika lång tid beroende på patientens tillstånd
Vilket är det första steget i att säkerställa en fri luftväg hos en medvetslös person?
Vid undersökning av (B) hos en andningspåverkad person så använder jag strategin
Vilket eller vilka påståenden stämmer?
Vilket eller vilka påståenden stämmer?
Vilket eller vilka påståenden stämmer?
Till toppen av sidan