Fria luftvägar är en förutsättning för att syre ska kunna transporteras ned i lungorna och bindas till hemoglobinet för fortsatt transport ut till kroppens vävnader. Ofria luftvägar har alltid högsta prioritet vid omhändertagande av en kritiskt sjuk patient. Personal med erfarenhet av luftvägskontroll behöver då snarast tillkallas.

Orsaker till ofria luftvägar

  • En vanlig orsak till ofria luftvägar är att patienten har sänkt vakenhetsgrad av olika anledningar. Tungan faller bakåt vid sänkt vakenhetsgrad.
  • Främmande kropp eller kroppsvätskor täpper till luftvägarna.
  • Svullna slemhinnor i luftvägarna exempelvis på grund av allergi eller trauma mot hals/luftvägar.

Undersökning av luftvägen

Om patienten är vaken

Prata med patienten. Om han eller hon svarar obehindrat utan hosta eller andra biljud är luftvägarna fria.

Om patienten har sänkt vakenhetsgrad eller är medvetslös

Inspektera munhålan. Lägg din hand eller kind över patientens näsa och mun - kan du känna luftströmmen? 

Om patienten inte andas eller om andningen låter snarkande eller gurglande (tecken på ofria luftvägar):

  • Titta efter eventuell svullnad eller främmande kropp i munhålan och de övre luftvägarna.
  • Skapa fria luftvägar genom nedanstående åtgärder.

Omedelbara åtgärder vid ofria luftvägar

Utför något av nedanstående för att skapa fria luftvägar:

1. Luta patientens huvud bakåt.
2. Lyft patientens haka (haklyft). Placera din ena hand på patientens panna, lägg två fingrar under patientens haka och luta huvudet lätt bakåt.
3. Lyft patientens käke (käklyft). Stå bakom patientens huvud, placera dina händer i patientens käkvinklar och lyft upp käken. Ventilera vid behov.
4. Om det är svårt att hålla fria luftvägar kan en  näskantarell eller svalgtub sättas in. Observera att svalgtub endast får användas om patienten är medvetslös.

Placera patienten i stabilt sidoläge om du av någon anledning måste lämna patienten tillfälligt.

Bildspel: Så här skapar du fria luftvägar med hjälp av haklyft

Bildspel: Så här skapar du fria luftvägar med hjälp av käklyft

Främmande kropp

Om en främmande kropp täpper till luftvägarna måste den omedelbart avlägsnas. Bäst effekt har patientens egen luftström. Be därför alltid patienten hosta. Om det inte är möjligt eller om den främmande kroppen inte lossnar måste du utföra fler åtgärder. Läs mer i Vårdhandbokens text om luftvägsstopp.

Kroppsvätskor

Kräkning och sekret orsakar ofta ofria luftvägar om en patient har nedsatt vakenhet. Rensugning av luftvägarna är viktigt för att skapa fri luftväg och för att förhindra aspiration. Stabilt sidoläge kan med fördel användas för att minska risken för aspiration om patienten i övrigt har en fri luftväg.

Svullnad i luftvägarna

  • Larma larmgrupp.
  • Försök hålla fri luftväg.
  • Koppla 15 L syrgas på reservoarmask.
  • Förbered eventuella läkemedel såsom adrenalin vid misstänkt anafylaxi. Intubering och ytterligare läkemedelshantering är ofta nödvändig.
Till toppen av sidan