Blåsövervakning vid sjukhusvård

Symtom och diagnos av övertänjd urinblåsa

Vid övertänjning av urinblåsan kan patienten uppleva obehag och smärtor i nedre delen av buken, men de kliniska symtomen är ofta diffusa eller saknas helt. Förmågan att känna sig kissnödig är ofta nedsatt i samband med sjukhusvård och många patienter kan ha stora urinvolymer utan att känna sig kissnödiga [3,4]. Läckage av urin kan ibland vara ett kliniskt tecken på överfylld blåsa, så kallad överfyllnadsinkontinens.

Ultraljudsundersökning med en portabel blåsscanner är den vanligaste metoden för att mäta urinblåsans volym. Utrustningen är lätt att använda för vårdpersonalen och ger ett tillförlitligt mått på urinblåsans volym, vilket gör att onödiga kateteriseringar undviks [5,6,7]. Läs mer i texten Ultraljudsundersökning med portabel blåsscanner.

Om det inte går att använda en portabel blåsscanner kan kateterisering användas för att ställa diagnos, men det medför risk för urinvägsinfektion och skador på urinröret. Att palpera en stor urinblåsa är en osäker metod för att ställa diagnos och dessutom en metod som kan vara mycket smärtsam.

Till toppen av sidan