Schema för kontroll av blåstömning

BLÅSÖVERVAKNING VID SJUKHUSVÅRD

Innan mätning ska patienten ges tillfälle att tömma blåsan, om möjligt sittande eller stående i ostörd miljö.

  • Målet är att urinvolymen inte ska överstiga 500 mL.
  • Schemat ger förslag till åtgärd vid uppmätt residualurin.
  • Tidsintervallen gäller endast om patienten inte besväras av urinträngningar alternativt smärtor lokaliserade över urinblåsan.
  • Kontroll av blåstömning kan avslutas vid residualurin mindre än 200 mL vid två efterföljande mätningar och patienten är besvärsfri.

Det är viktigt att patienten ges tillfälle att tömma urinblåsan innan mätningen – där så är möjligt. Åtgärder för att stimulera till blåstömning är exempelvis fysisk aktivitet (promenad till toaletten) och att behandla förstoppning. För att uppnå en optimal blåstömning bör strävan vara att erbjuda lugn och ro, helst enskilt toalettbesök med stängd dörr.

Kontroll av blåstömning med blåsscanner

Innan mätning ska patienten ges tillfälle att tömma blåsan om möjligt sittande eller stående i ostörd miljö.

Residualurin Kontroll
100-150 mL Ny kontroll efter 3 timmar
150-300 mL Ny kontroll efter 2 timmar
300-400 mL Ny kontroll efter 1 timme. Vidta åtgärder för att stimulera till blåstömning.
> 400 mL Tappning, alternativt KAD

Vid urinvolym > 400 mL ska läkare ta ställning till åtgärd. Intermittent kateterisering bör övervägas i första hand. Därefter ställningstagande till KAD eller suprapubiskateter.

Schema för kontroll av blåstömning (pdf)

Till toppen av sidan