Vård och behandling

Hjärt-lungräddning

Innehåll

Visa innehåll som:
Hjärt-lungräddning - Översikt

Hjärtstopp är ett tillstånd som obehandlat alltid leder till döden, men där man i många fall med snabbt och effektivt ingripande kan rädda en person till livet.

Undersökning och larm

När du ser en till synes livlös person ska du först ta reda på hur allvarligt tillståndet är genom att utföra medvetandekontroll och andningskontroll.

Teknik

Denna text gäller vuxna. För barn finns specifika riktlinjer och utbildningsprogram.

S-HLR vuxen, HLR till vuxen för sjukvårdspersonal

Handlingsplanen beskriver hur behandlingen av en patient med hjärtstopp utförs. Defibrillatorn är ett viktigt hjälpmedel för att kunna ge rätt behandling.

S-HLR barn, HLR till barn för sjukvårdspersonal

Vid livräddande insatser till barn utgår du från ABCDE-metoden som vid många andra akututbildningar. I prehospital verksamhet kan L-ABCDE användas.

Luftvägsstopp

Ett totalt luftvägsstopp är ett livshotande tillstånd som går att behandla om man vet vad som ska göras. Det som fastnat i luftstrupen måste avlägsnas inom några få minuter annars kan kvävning ge upphov till hjärtstopp.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om hjärt-lungräddning.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om hjärt-lungräddning.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom hjärt-lungräddning.

Till toppen av sidan