Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Vård och behandling

Hjärt-lungräddning

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Hjärt-lungräddning - Översikt

  Hjärtstopp är ett tillstånd som obehandlat alltid leder till döden, men där man i många fall med snabbt och effektivt ingripande kan rädda en person till livet.

 • Undersökning och larm

  När du ser en till synes livlös person ska du först ta reda på hur allvarligt tillståndet är genom att utföra medvetandekontroll och andningskontroll.

 • Teknik

  Denna text gäller vuxna. För barn finns specifika riktlinjer och utbildningsprogram.

 • S-HLR vuxen, HLR till vuxen för sjukvårdspersonal

  Handlingsplanen beskriver hur behandlingen av en patient med hjärtstopp utförs. Defibrillatorn är ett viktigt hjälpmedel för att kunna ge rätt behandling.

 • S-HLR barn, HLR till barn för sjukvårdspersonal

  Vid livräddande insatser till barn utgår du från ABCDE-metoden som vid många andra akututbildningar. I prehospital verksamhet kan L-ABCDE användas.

 • Luftvägsstopp

  Ett totalt luftvägsstopp är ett livshotande tillstånd som går att behandla om man vet vad som ska göras. Det som fastnat i luftstrupen måste avlägsnas inom några få minuter annars kan kvävning ge upphov till hjärtstopp.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om hjärt-lungräddning.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om hjärt-lungräddning.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom hjärt-lungräddning.

Till toppen av sidan