Referenser och regelverk

    Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.  

    Referenser

    1. Svenska hjärt- lungräddningsregistret. Årsrapporter.
    2. European Resuscitation Council. ERC Guidelines for Resuscitation 2021. Niel, Belgium: European Resuscitation Council, ERC; 2021.
    Till toppen av sidan