Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Referenser

  1. Svenska hjärt- lungräddningsregistret. Årsrapporter.
  2. European Resuscitation Council. ERC Guidelines for Resuscitation 2015. Niel, Belgium: European Resuscitation Council, ERC; 2015.
  3. Vinther Krarup, Erik Lerkevang Grove, Claus Valter Rohde and Bo Løfgren. Initial assessment and treatment with the Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) approach. Int J Gen Med. 2012;5:117-121.
  4. Utbildningsprogram (sida med information om och länkar till HLR-rådets utbildningar). Stockholm: HLR-rådet; 2015.
  Till toppen av sidan