Teknik vid bröstkompressioner

1. Placera händerna mitt på bröstet. Tryck ner bröstkorgen 5-6 cm varje gång.
2. Släpp upp bröstkorgen helt mellan varje bröstkompression.
3. Ge 30 bröstkompressioner i följd med en takt av 100-120 tryck per minut.
4. HLR ska utföras på hårt underlag.
5. Minimera avbrott av kompressioner

Teknik vid inblåsningar

1.  Lägg en hand på pannan och två fingrar på hakan. Lyft hakan och böj huvudet bakåt för att öppna luftvägen. Placera en andningsmask över personens näsa och mun.

2. Blås in luft och titta så att bröstkorgen höjer sig. Blås in luften långsamt under cirka 1 sekund. När du ser att bröstkorgen höjs, vet du att luften har fyllt lungorna och att inblåsningen varit effektiv.

3. Ta bort munnen då du blåst in ett normalt andetag. Nu kan luften fritt passera ut från lungorna och bröstkorgen sjunker ihop. Samtidigt tar du ett nytt andetag och förbereder nästa inblåsning.

Tänk på att

Blås långsamt. Om du blåser in för snabbt finns risk att en del av inblåsningsluften blåses ner till magsäcken.  När magsäcken blivit full med luft, finns det risk för att maginnehåll tillsammans med överskottsluft pressas upp ur magsäcken. Maginnehållet kan då komma upp genom svalget och munnen. Kom därför ihåg att blåsa in långsamt under cirka 1 sekund. Om personen kräks, ta bort maginnehållet ur munnen och fortsätt sedan med HLR 30:2.

Teknik vid HLR 30:2

Vid hjärt-lungräddning kombineras bröstkompressioner med inblåsningar.

  1. Starta med att ge 30 bröstkompressioner i en takt av cirka 100-120/minut. Tryck ner bröstbenet cirka 5-6 cm varje gång.
  2. Ge två inblåsningar.
  3. Fortsätt med 30:2. Det är viktigt att växlingarna mellan bröstkompressioner och inblåsningar sker så snabbt som möjligt. Paus av kompressioner för att ge 2 inblåsningar ska ta max 10 sekunder.

Det mest effektiva är om två personer kan hjälpas åt, en utför inblåsningar och en bröstkompressioner, detta benämns två-livräddarteknik.

Till toppen av sidan