Hjärt-lungräddning

S-HLR barn, HLR till barn för sjukvårdspersonal

ABCDE-modellen

Vid livräddande insatser till barn utgår du från ABCDE-metoden som vid många andra akututbildningar [3]. I HLR-sammanhang är det framförallt de tre första bokstäverna som används.

 • A står för airway, det vill säga öppen luftväg (vid trauma även stabilisering av nacke)
 • B står för breathing, det vill säga andning/ventilation
 • C står för circulation
 • D står för disability, det vill säga bedömning av neurologi
 • E står för exposure, det vill säga helkroppsundersökning

HLR till barn för sjukvårdspersonal

När barn drabbas av hjärtstopp beror det oftast på att de inte kunnat andas. Ge därför barnet 5 inblåsningar direkt och starta därefter hjärt-lungräddning.

1. Skapa öppen luftväg (A)

Ta bort sekret, godis eller annat som kan blockera luftvägen. På ett barn under ett år lägger du en hand på pannan och två fingrar under hakan, huvudet ska vara i neutral position. På ett barn över ett år gör du på samma sätt men böjer huvudet lätt bakåt för att skapa en fri luftväg.

2. Om barnet inte andas själv, ventilera (B)

Ge 5 inblåsningar. Ventilera med hjälp av andningsmask eller med andningsballong och mask om du är van att använda detta. Har du inte tillgång till några hjälpmedel ger du mun till näsa/mun eller mun till munandning. När barnet har en öppen luftväg och ventilationen fungerar tillfredsställande, går du vidare.

3. Bedöm barnets cirkulation (C)

Om barnet saknar livstecken, det vill säga är grått, slappt och saknar egen andning,  startar du bröstkompressioner, 15 kompressioner följt av 2 inblåsningar, 15:2. Det mest effektiva är om två personer kan hjälpas åt, en utför inblåsningar och en bröstkompressioner, detta benämns två-livräddarteknik.

4. Barn förlorar kroppsvärme mycket snabbt

 Det ar viktigt att redan under (C) tänka på att minimera värmeförluster.

5. Utvärdera varje insats 

Gör upprepade bedömningar från A till E under hela den akuta fasen. Viktigt är att så snart som möjligt larma larmgruppen.

Teknik vid HLR till barn (15:2)

Inblåsningar:

 • Fem inblåsningar
 • Blås tills bröstkorgen höjer sig
 • En inblåsning ska ta 1 sekund

Bröstkompressioner:

 • Tryck på nedre delen av bröstbenet
 • Takt minst 100/minut inte mer än 120/minut
 • Kompressionsdjup 4 cm om barnet är <1 år, 5 cm om barnet är >1år
 • Släpp upp helt efter varje kompression, behåll hudkontakten
 • 15 kompressioner följt av 2 inblåsningar, 15:2
 • Minimera avbrott
 • Arbeta på hårt underlag

HLR-rådets handlingsplan för S-HLR på barn (pdf)

Till toppen av sidan