Hjärt-lungräddning

Undersökning och larm

När du ser en till synes livlös person ska du först ta reda på hur allvarligt tillståndet är genom att utföra medvetandekontroll och andningskontroll. Med dessa två enkla undersökningar kan du bedöma om det finns några livstecken.

Kontrollera medvetande

En person som inte reagerar på lätta skakningar och tilltal ska betraktas som medvetslös.

Kontrollera andning

Lyft hakan och böj den medvetslöses huvud bakåt. Se, lyssna och känn om personen andas normalt (maximalt 10 sekunder). Många personer har onormal, så kallad agonal andning efter att hjärtat stannat. Agonal andning med långsamma suckande andetag kan fortsätta i flera minuter trots att personen har hjärtstopp.

Larma

Om personen är medvetslös och andas onormalt eller inte alls, ska du omedelbart larma och starta hjärt-lungräddning. Kramper kan också vara ett tidigt tecken på hjärtstopp, även hos en person med känd epilepsi. Om möjligt be en annan person att larma och hämta närmaste hjärtstartare medan du själv startar hjärt-lungräddning.

Undersökning och larm innan hjärt-lungräddning.
Till toppen av sidan