Luftvägsstopp

HJÄRT-LUNGRÄDDNING

Ett totalt luftvägsstopp är ett livshotande tillstånd som går att behandla om man vet vad som ska göras. Det som fastnat i luftstrupen måste avlägsnas inom några få minuter annars kan kvävning ge upphov till hjärtstopp. Cirka 50 procent  av luftvägsstoppen kan inte åtgärdas med endast en teknik. Chansen för framgångsrik behandling ökar vid en kombination av ryggslag och buktryck.

Luftvägsstopp hos barn över 1 år och vuxna

Kan andas, hosta och tala

 • Uppmana personen att fortsätta hosta
 • Lämna inte personen ensam
 • Kontrollera andning
 • Om hostan blir ineffektiv måste du ingripa.

Vid medvetande, kan inte andas, hosta eller tala

 • Ge ryggslag för att försöka vibrera loss föremålet som sedan kan stötas upp genom att personen börjar hosta.
 • Ge 5 kraftiga ryggslag med handloven. Om inte ryggslagen hjälper ska du ge buktryck för att försöka trycka upp föremålet som fastnat i luftvägarna
 • Ge 5 buktryck i följd. Tryck inåt och uppåt.
 • Fortsätt växelvis med ryggslag och buktryck så länge personen är vid medvetande eller tills personen andas normalt.

Medvetslös person med luftvägsstopp

 • Larma
 • 30 bröstkompressioner
 • Öppna luftvägen
 • Titta i munnen
 • 2 inblåsningar
 • Fortsätt HLR 30:2.
 • Titta i munnen innan inblåsning
 • Fortsätt behandling tills föremålet stötts upp och personen andas normalt eller ambulanspersonal/ larmgrupp tar över.

Länk till HLR-rådets handlingsplan vid luftvägsstopp (png för utskrift)

Luftvägsstopp hos barn under 1 år

Om barnet är vid medvetande

 • Ge 5 ryggslag mellan barnets skulderblad
 • Gör 5 brösttryck på bröstbenets nedre del (akta bröstbensspetsen)
 • Titta i munnen och se om föremålet kommit upp
 • Utför ryggslag och brösttryck växelvis så länge barnet är vid medvetande eller tills barnet andas normalt. Larma efter 1 minut.

Om barnet förlorat medvetandet

 • Titta i munnen och ta bort föremål du kan se
 • Ge 5 inblåsningar
 • Gör 15 bröstkompressioner
 • Titta i munnen
 • 2 inblåsningar
 • Fortsätt HLR 15:2 tills barnet andas själv eller hjälp anländer. Titta i munnen innan inblåsning.

 HLR-rådets handlingsplan vid luftvägsstopp (pdf)

Råd

Svenska rådet för hjärt-lungräddning rekommenderar alla att årligen praktiskt träna hjärt-lungräddning, hur man använder en defibrillator samt åtgärder vid luftvägsstopp.

Till toppen av sidan