Hjärt-lungräddning

Luftvägsstopp

Ett totalt luftvägsstopp är ett livshotande tillstånd som går att behandla om man vet vad som ska göras. Det som fastnat i luftstrupen måste avlägsnas inom några få minuter annars kan kvävning ge upphov till hjärtstopp. Cirka 50% av luftvägsstoppen kan inte åtgärdas med endast en teknik. Chansen för framgångsrik behandling ökar vid en kombination av ryggslag och buktryck.

Luftvägsstopp hos barn över 1 år och vuxna

Kan andas, hosta och tala

 • Uppmana personen att fortsätta hosta
 • Lämna inte personen ensam
 • Kontrollera andning
 • Om hostan blir ineffektiv måste du ingripa.

Vid medvetande, kan inte andas, hosta eller tala

 • Ge ryggslag för att försöka vibrera loss föremålet som sedan kan stötas upp genom att personen börjar hosta.
 • Ge 5 kraftiga ryggslag med handloven. Om inte ryggslagen hjälper ska du ge buktryck för att försöka trycka upp föremålet som fastnat i luftvägarna
 • Ge 5 buktryck i följd. Tryck inåt och uppåt.
 • Fortsätt växelvis med ryggslag och buktryck så länge personen är vid medvetande eller tills personen andas normalt.

Medvetslös person med luftvägsstopp

 • Larma
 • 30 bröstkompressioner
 • Öppna luftvägen
 • Titta i munnen
 • 2 inblåsningar
 • Fortsätt HLR 30:2.
 • Titta i munnen innan inblåsning
 • Fortsätt behandling tills föremålet stötts upp och personen andas normalt eller ambulanspersonal/ larmgrupp tar över.

Länk till HLR-rådets handlingsplan vid luftvägsstopp (png för utskrift)

Luftvägsstopp hos barn under 1 år

Om barnet är vid medvetande

 • Ge 5 ryggslag mellan barnets skulderblad
 • Gör 5 brösttryck på bröstbenets nedre del (akta bröstbensspetsen)
 • Titta i munnen och se om föremålet kommit upp
 • Utför ryggslag och brösttryck växelvis så länge barnet är vid medvetande eller tills barnet andas normalt. Larma efter 1 minut.

Om barnet förlorat medvetandet

 • Titta i munnen och ta bort föremål du kan se
 • Ge 5 inblåsningar
 • Gör 15 bröstkompressioner
 • Titta i munnen
 • 2 inblåsningar
 • Fortsätt HLR 15:2 tills barnet andas själv eller hjälp anländer. Titta i munnen innan inblåsning.

 HLR-rådets handlingsplan vid luftvägsstopp (pdf)

Råd

Svenska rådet för hjärt-lungräddning rekommenderar alla att årligen praktiskt träna hjärt-lungräddning, hur man använder en defibrillator samt åtgärder vid luftvägsstopp.

Till toppen av sidan