Hjärt-lungräddning

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom hjärt-lungräddning. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilken är den vanligaste orsaken till hjärtstopp hos vuxna?
Hur länge ska du fortsätta med HLR?
Hur kan du veta att en person fått hjärtstopp och att det är dags att starta HLR?
Hur många kompressioner per minut ska du göra?
Hur mycket ska bröstkorgen tryckas ned vid HLR på en vuxen?
På vilket sätt ska du skapa en fri luftväg på en medvetslös, vuxen person innan du gör inblåsningar?
Vad menas med HLR 30:2?
Vad innebär två-livräddarteknik?
Vad ska du göra först om du finner en medvetslös, vuxen person som inte andas eller andas onormalt?
Om någon startat HLR på en person som drabbats av hjärtstopp, vad kan nästa person som kommer till platsen hjälpa till med?
Till vem vänder sig utbildningarna i S-HLR?
Vilka viktiga skillnader finns mellan Vuxen-HLR och Barn-HLR?
Ska HLR-bräda användas vid hjärtstopp hos vuxna?
När ska personal inom sjukvården larma om ett barn med hjärtstopp hittas?
Till toppen av sidan