Hjärt-lungräddning

Relaterad information

Reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Svenska Läkaresällskapet. 2021.

Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Ett nationellt kvalitetsregister. Här finns årsrapporter och information om de hjärtstopp som årligen inträffar både på och utanför sjukhuset.

Svenska riktlinjer för uppföljning efter hjärtstopp. Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet. 2021. 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet. Läs mer om HLR och defibrillering samt om HLR-rådets avancerade utbildningar för sjukvårdspersonal.  Här hittar du bland annat filmer om hjärt-lungräddning samt dokumentet "Hjärtstopp inom sjukvården".

Sveriges hjärtstartarregister. Här finns information om närmaste publika hjärtstartare.

Patientinformation

HLR-rådets webbplats hittar du filmer och information om hjärtlungräddning för allmänheten både när det gäller barn och vuxna.

 

Till toppen av sidan