Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Hjärt-lungräddning

Relaterad information

Reviderade etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR). Svenska Läkaresällskapet. 2021.

Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Ett nationellt kvalitetsregister. Här finns årsrapporter och information om de hjärtstopp som årligen inträffar både på och utanför sjukhuset.

Svenska riktlinjer för uppföljning efter hjärtstopp. Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet. 2021. 

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet. Läs mer om HLR och defibrillering samt om HLR-rådets avancerade utbildningar för sjukvårdspersonal.  Här hittar du bland annat filmer om hjärt-lungräddning samt dokumentet "Hjärtstopp inom sjukvården".

Sveriges hjärtstartarregister. Här finns information om närmaste publika hjärtstartare.

Patientinformation

HLR-rådets webbplats hittar du filmer och information om hjärtlungräddning för allmänheten både när det gäller barn och vuxna.

 

Till toppen av sidan