Relaterad information

HJÄRT-LUNGRÄDDNING

Etiska riktlinjer för hjärt-lingräddning (HLR). Svenska läkaresällskapet

Svenska Hjärt-lungräddningsregistret. Här finns årsrapprter och information om de hjärtstopp som årligen inträffar både på och utanför sjukhuset.

Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR-rådet. Läs mer  om HLR och defibrillering samt om HLR-rådets avancerade utbildningar för sjukvårdspersonal Här hittar du också hittar filmer om hjärt-lungräddning. Där finns även dokumentet "Hjärtstopp inom sjukvården".

Sveriges hjärtstartarregister. Här finns information om närmaste publika hjärtstartare.

Patientinformation

HLR-rådets hemsida hittar du filmer och information om hjärtlungräddning för allmänheten både när det gäller barn och vuxna

Till toppen av sidan