Hud och sår

Suturer och suturtagning

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Suturer och suturtagning - Översikt

  Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer. De flesta sår behöver täckas av med någon typ av sårförförslutningsprodukt (sårförband), oavsett hur såret har uppkommit exempelvis genom olycksfall, operation eller som komplikation till sämre blodcirkulation.

 • Sårtyper och sårförslutning

  Vid olika typer av sår kan huden förslutas genom suturering eller med staples/agraffer, sårlim, sårtejp och sårförband. Underliggande vävnader försluts med särskilda suturer.

 • Sårläkningsfaser

  Sårläkningsprocessens olika faser överlappar i praktiken varandra men kan vara bra att känna till eftersom sårets förslutning, läkningsgrad och den ökande elasticiteten i den nya vävnaden ingår i sårläkningsprocessen.

 • Suturtekniker och material

  Olika typer av sår kräver olika suturtekniker och suturmaterial beroende på var såren är placerade på kroppen. Vid planerad plastikkirurgi läggs hudsnitt med fördel i hudens sprickriktning, Langers linjer, och därför brukar ärr efter planerade hudsnitt följa dessa.

 • Suturtagning

  Lämplig tid för suturtagningen bestäms utifrån sårets lokalisation och den hudsträckning eller tension som förekommer i området. När sutur tas bort måste hänsyn alltid tas till läkningsgraden.

 • Komplikationer

  Patienten ska få information om att vara uppmärksam på infektionstecken som rodnad, svullnad, tilltagande smärta, ökad mängd sårvätska, värmeökning, feber.

 • Film om suturborttagning

  Här kan du se en film som visar tillvägagångssättet vid suturborttagning. Du väljer bildkvalitet på knappen "HD" i filmen exempelvis beroende på om du använder mobil eller dator. Berättarrösten är textad i bildens nederkant.

 • Film om borttagning av staples/agraffer

  Här kan du se en film som visar tillvägagångssättet vid borttagning av metallclips, som även brukar benämnas agraffer eller staples.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om suturer och suturtagning.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom suturer och suturtagning. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan