Suturer och suturtagning

Sårläkningsfaser

Sårläkningsprocessens olika faser överlappar i praktiken varandra men kan vara bra att känna till eftersom sårets förslutning, läkningsgrad och den ökande elasticiteten i den nya vävnaden ingår i sårläkningsprocessen. I internationell litteratur beskrivs sårläkningsprocessen på flera olika sätt, exempelvis ibland med fyra faser. I Vårdhandbokens text beskrivs sårläkningsprocessen i tre faser:

  • inflammationsfasen
  • nybildningsfasen
  • mognadsfasen.

Det är viktigt att skilja den normala sårläkningsprocessen med de olika faserna från tecken på sårinfektion och läkningshämmande faktorer . Tiden för sårläkning beror på sårskadans storlek och eventuell komplikation med sårinfektion. Sårläkningsprocessen kan stödjas med optimalt valt förband och fuktig sårläkningsmiljö.

Inflammationsfasen

Inflammationsfasen startar omedelbart i samband med skadans uppkomst. Skadade blodkärl drar först ihop sig och koagulationen ökar i området. Därefter följer en inflammatoriskt betingad vidgning av blodkärlen (vasodilatation) som medför att fibrinogen kan ta sig in i den skadade vävnaden. Ett fibrinnät tillsammans med andra proteiner stabiliserar såret och fibrinet bildar en skyddsbarriär som är viktig i läkningsprocessen och även motverkar sårinfektion.

Olika vita blodkroppar rensar bort främmande ämnen, död vävnad och bakterier från sårområdet. Denna process ger viss smärta, svullnad, rodnad och värmeökning. Dessa tecken ska inte blandas ihop med pågående infektion. Under denna fas frisläpps många tillväxtfaktorer som kemiskt stimulerar epitel- och kapillärbildning och tillflödet av så kallade fibroblaster.

Nybildningsfasen

Denna fas i sårläkningen startar 2-3 dagar efter skadans uppkomst. Den så kallade angiogenesen, eller blodkärlsnybildningen stimuleras. Kollagentrådar bildar en tredimensionell "byggnadsställning" som underlättar läkningen. Efter 1-2 dagar börjar granulationsvävnad att bildas. Denna ljusröda vävnad är relativt resistent mot infektioner men skör och lättblödande.

Re-epitelialisering är en del i uppbyggnadsfasen och avser återbildningen av hudepitel i sårområdet. Epitelialiseringen kan i bästa fall starta redan efter några timmar och utan komplikationer ha förseglat såret inom 48 timmar.

Mognadsfasen

Omformningsfasen eller mognadsfasen startar cirka 1-3 veckor efter skadans uppkomst och kan pågå längre än ett år beroende på sårskadans storlek. Kollagenet under denna tid mer blir tänjbart och starkt. Ett i början rött och svullet ärr blir med tiden ljusare och tunnare.

Till toppen av sidan