Suturer och suturtagning

Testa dina kunskaper

Vilken renhetsgrad ska det vara på de instrument som används vid suturtagning?
Om såret glipar efter att man tagit bort suturer bör man:
Vilka sårtyper ska normalt inte sutureras?
Vad innebär ett kompartmentsyndrom?
Vilka tre olika faser finns i sårläkningsprocessen?
När startar nybildningsfasen?
Vad innebär re-epitelialisering?
Vilken suturtråd används oftast när huden ska sutureras?
Vad innebär sårruptur?
Vad är orsaken till sårgranulom?
Till toppen av sidan