Infektionstecken

Patienten ska få  information om att vara uppmärksam på  infektionstecken som

  • rodnad
  • svullnad
  • tilltagande smärta
  • ökad mängd sårvätska
  • värmeökning
  • feber.

Om ett eller flera av dessa symtom uppträder ska patienten vända sig till vården för ställningstagande till behandling. En orsak till infektion kan vara att suturer har blivit kvar i såret och förhindrar sårläkning.

Läs mer om omläggning vid sårinfektion i Vårdhandbokens texter om sårbehandling.

Sårruptur

Ibland kan suturerna ge vika och då uppstår en sårruptur, det vill säga såret spricker upp innan det läkt ihop tillräckligt. Detta kan till exempel bero på låg hållfasthet i suturmaterial eller knutar, att tråden skär igenom vävnaden om den är hårt åtdragen eller om vävnaden är försvagad av exempelvis inflammation eller bakgrundssjukdom. Hög ålder, övervikt och infektion kan påverka sårläkningen med risk för att såret spricker upp. För tidigt tagna suturer eller sårinfektion kan också vara  anledning till sårruptur.

Sårgranulom

En irritation i såret på grund av infektion eller en mekanisk retning kan leda till ett sårgranulom, som är en röd, fast, lättblödande resistens i såret eller i anslutning till en sutur. Granulomet leder ofta till att såret fortsätter att vätska efter att övriga delar av såret läkt ihop.

Ett granulom kan med fördel tas bort kirurgiskt, med kryoteknik eller behandlas med silvernitrat, en så kallad lapispenna. Lapis består av silvernitrat och är toxiskt vilket betyder att det ska användas med försiktighet och på rätt indikationer.

Till toppen av sidan