Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Oxygenbehandling

Oxygen från central anläggning

  • Ta bort eventuell skyddspropp på det vägguttag som har beteckningen "andningsoxygen".
  • Anslut avsedd flödesmätare till vägguttagets snabbkoppling.
  • Välj rätt flödesmätare som är avsedd för det ordinerade syrgasflödet. Lågflödesmätare bör användas vid flöden < 2 liter/minut.
  • Om oxygenbefuktning har ordinerats, anslut aktuell anfuktningsanordning. Läs mer om anfuktning i texten Att ge oxygen.
  • Ställ in det ordinerade flödet på flödesmätaren.
  • Efter avslutad behandling kopplas utrustningen bort från vägguttagets snabbkoppling. Sätt tillbaka skyddsproppen i det vägguttag som har beteckningen "andningsoxygen".

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan