Oxygen från transportabel oxygenflaska

OXYGENBEHANDLING

Det finns många olika typer av transportabla oxygenflaskor och det är viktigt att vara förtrogen med tillverkarens bruksanvisningar för den tekniska hanteringen av aktuell flaska.

Se tillverkarens bruksanvisning för den tekniska hanteringen av gasflaskan.

  • Se till att gasflaskan är fast förankrad, till exempel i en transportvagn (om flaskan tappas och gasen strömmar ut får flaskan en projektileffekt), läs mer i texten om Säkerhet vid behandling.
  • Öppna flaskventilen försiktigt och vid tecken på otäthet (exempelvis snabbt strömmande gas) ska orsaken fastställas och utrustningen inte användas. Annars öppnas ventilen fullt.
  • Avläs manometern och räkna efter så att oxygenet räcker för den planerade patienttransporten eller behandlingen.
  • Det är viktigt att inte tömma gasflaskan helt. Vissa gasflaskor har ett skydd så att de inte kan tömmas helt (påverkar beräkningen om hur länge gasen räcker). Den generella rekommendationen är annars att stänga flaskventilen då cirka 5 bar återstår, det vill säga innan mätaren kommer når den röda markeringen. Om det kommer in fukt i gasflaskan så uppstår med tiden dålig lukt av gasen.

Hur många timmar räcker gasflaskan?

Räknas ut från följande formel:

Gasflaskans volym i liter x trycket i bar
-----------------------------------------------
ordination i liter/minut

Exempel: Gasflaskan rymmer 2 liter och primärmanometern visar att trycket i den är 120 bar. Patienten är ordinerad 3 liter/minut. Då räcker gasflaskan:

2 (liter) x 120 (bar)         240 minuter
-----------------------  =  ---------------  =  80 minuter  =  1,3 timmar
3 (liter/minut)                         3

Till toppen av sidan