Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • Bosaeus I.  Enteral och parenteral nutrition. I: Läkemedelsboken. Uppsala: Läkemedelsverket; [läst oktober 2017].
  • Ellegård L. Klinisk nutrition. Lund: Studentlitteratur; 2015.
  • European Society for Clinical Nutrition and Metabolism. Basics in clinical nutrition. 4th ed. Prague, Czech Republic: Galén Espen; 2011.
  • Hessov IB. Klinisk nutrtion. Stockholm: Liber; 2001.
  • NICE Guidelines. Nutrition support for adults: oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition. The National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2006.
  • Mossberg T. Klinisk nutrition och vätskebehandling. 10. uppl. Uppsala: Fresenius Kabi AB; 2001.
  • Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S, et al. ESPEN Guideline; Clinical nutrition in surgery. Clinical Nutrition. 2017;36:623-650.

  Regelverk

  Till toppen av sidan