Nutrition, parenteral

Dokumentation och informationsöverföring

Parenterala näringslösningar ordineras av läkare i läkemedelsjournal. Sjuksköterska dokumenterar tidpunkt för påkopplat dropp och mängd som patienten fått. Eventuella komplikationer, åtgärder och resultat ska också dokumenteras i patientjournalen.

Dokumentera rekommenderad nutritionsbehandling tydligt till nästa vårdinstans och förklara målsättningen. Ta förslagsvis med följande i epikrisen:

  • Orsak till att PN behandling ordinerats.
  • Målsättning med nutritionsbehandlingen.
  • Aktuell nutritionsbedömning inklusive vikt och BMI.
  • Beräknat energi- och vätskebehov samt aktuell vätskebalans.
  • Eventuellt intag per os.
  • Typ av infart.
  • Ordinerad näringslösning, energinivå och mängd i mL, eventuella tillsatser som vitaminer och mineraler.

Parenteral nutrition i hemmet

För att den parenterala nutritionen ska fungera i hemmet krävs oftast hjälp av distriktssköterska eller att patienten är inskriven i ett hemsjukvårdsteam för hjälp med att koppla av och på droppet, samt för uppföljning. Har den parenterala nutritionen inletts på sjukhuset är det av stor vikt att information om aktuell behandling och målsättning vårdplaneras och överförs till nästa vårdinstans.

För patienter som känner sig bundna vid droppet kan infusionspump i ryggsäck vara ett bra alternativ. Pump och ryggsäck kan förskrivas.

Till toppen av sidan