Nutrition, parenteral

Indikationer och kontraindikationer

Indikationer

  • Parenteral nutrition (PN) används när energi- och näringsbehovet inte kan täckas med vanlig mat, näringsdrycker och/eller enteral nutrition.

Observera att patienten inte bör utsättas för onödig svält i samband med utredningar eller inför medicinska och/eller operativa behandlingar. Välnutrierade patienter kan tillåtas att endast ha hypokalorisk glukosbehandling i upp till 7 dygn (ESPEN).

Kontraindikationer

  • Före start av PN ska patienten i möjligaste mån vara cirkulatoriskt stabil och grava elektrolyt- och vätskebalansrubbningar ska ha justerats.
  • Hänsyn ska tas till specifika tillstånd bland annat grav njursvikt då dialysmöjlighet saknas.
  • Försiktighet ska iakttas vid bland annat akut chock, akut lungödem, okompenserad hjärtsvikt, svåra tillstånd av hyperlipidemi, leversvikt, koagulationsrubbningar med mera. Se vidare i FASS.
  • Allergi mot någon av de ingående komponenterna.
  • Att ge PN till dehydrerad patient ökar risken för obehag och illamående.
  • För patienter som befinner sig i livets absoluta slutskede är behandling med parenteral nutrition sällan något som gagnar patienten eller bidrar till en ökad livskvalitet.

Här finns regionala tillägg

Till toppen av sidan