Nutrition, parenteral

Parenterala lösningar

För att få bästa resultat med den parenterala nutritionsbehandlingen är det viktigt med en noggrann bedömning av patientens aktuella behov. Val av näringslösning avgörs av beräknat energi-, näring- och vätskebehov med hänsyn till eventuellt matintag och/eller enteral nutrition, helst baserat på kost- och vätskeanamnes eller mat- och vätskeregistrering.

Följ tillverkarens bruksanvisning avseende hållbarhet och förvaring av näringslösningar.

Näringsinnehåll

Kolhydrater och fett ges för att täcka energibehovet. Protein tillsätts huvudsakligen för att ge förutsättningar för proteinsyntesen. Energibehovet behöver vara täckt för att tillfört protein ska kunna utnyttjas av kroppen i proteinsyntesen och inte som energikälla. Observera att ett ökat proteinbehov uppstår vid kritisk sjukdom och svår undernäring. Av kemiska och fysikaliska orsaker ingår inte vitaminer och mineraler i lösningarna utan behöver tillsättas.

Tillsatser

  • Tillsätt, om ej kontraindicerat, alltid vitaminer, mineraler och spårelelement i samband med PN. Se FASS. Tillsatser görs först efter att näringslösningarna blandats. Tillsatser på avdelning görs omedelbart före infusion, som kan pågå i 24 timmar.
  • Tillsätt extra elektrolyter vid behov.
  • Alla tillsatser som görs till parenterala lösningar ska vara godkända av leverantörerna. Risk finns annars för kemiska och fysikaliska negativa reaktioner.
Till toppen av sidan