Tarmfunktion

Analinkontinens - vård och behandling

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Analinkontinens - vård och behandling - Översikt

  Analinkontinens innebär en nedsatt förmåga eller oförmåga att kontrollera sin tarmfunktion avseende gas och/eller avföring. Det är ett symtom och inte en sjukdom.

 • Definitioner och beskrivning

  I Sverige används oftast ordet analinkontinens som en definition på återkommande och ofrivilliga läckage av gas, lös eller fast avföring och är för individen ett socialt och/eller hygieniskt problem.

 • Orsaker till analinkontinens

  Vid analinkontinens ses ofta en kombination av flera orsaker som måste utredas för att kunna ge rätt vård, behandling och stöd.

 • Utredning, bedömning och undersökning - basal nivå

  Orsakerna till analinkontinens är ofta en kombination av flera faktorer. Initialt sker en utredning på basnivå inom primärvården eller på sjukhus.

 • Utredning, bedömning och undersökning - specialistnivå

  Vid utebliven effekt efter basal utredning och behandling remitteras patienten till specialistnivå för kompletterande och/eller specifika undersökningar.

 • Behandling - basal nivå

  Sträva efter regelbundna toalettbesök och tarmtömning i lugn och ro. Normal/sammanhållen konsistens, regelbunden och komplett tarmtömning minskar risk för läckage och oro.

 • Behandling - specialistnivå

  Initialt sker en ny kartläggning över patientens symtom genom: Specifika tarmfunktionsfrågeformulär inklusive score, tarmdagbok. Uppföljning av tidigare behandling och eventuell medicinering.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om analinkontinens, vård och behandling.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om analinkontinens.

Till toppen av sidan