Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Tarmfunktion

Analinkontinens - vård och behandling

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Analinkontinens - vård och behandling - Översikt

  Analinkontinens innebär en nedsatt förmåga eller oförmåga att kontrollera sin tarmfunktion avseende gas och/eller avföring. Det är ett symtom och inte en sjukdom.

 • Definitioner och beskrivning

  I Sverige används oftast ordet analinkontinens som en definition på återkommande och ofrivilliga läckage av gas, lös eller fast avföring och är för individen ett socialt och/eller hygieniskt problem.

 • Orsaker till analinkontinens

  Vid analinkontinens ses ofta en kombination av flera orsaker som måste utredas för att kunna ge rätt vård, behandling och stöd.

 • Utredning, bedömning och undersökning - basal nivå

  Orsakerna till analinkontinens är ofta en kombination av flera faktorer. Initialt sker en utredning på basnivå inom primärvården eller på sjukhus.

 • Utredning, bedömning och undersökning - specialistnivå

  Vid utebliven effekt efter basal utredning och behandling remitteras patienten till specialistnivå för kompletterande och/eller specifika undersökningar.

 • Behandling - basal nivå

  Sträva efter regelbundna toalettbesök och tarmtömning i lugn och ro. Normal/sammanhållen konsistens, regelbunden och komplett tarmtömning minskar risk för läckage och oro.

 • Behandling - specialistnivå

  Initialt sker en ny kartläggning över patientens symtom genom: Specifika tarmfunktionsfrågeformulär inklusive score, tarmdagbok. Uppföljning av tidigare behandling och eventuell medicinering.

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om analinkontinens, vård och behandling.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om analinkontinens.

Till toppen av sidan