Analinkontinens - vård och behandling

Behandling - specialistnivå

Initialt sker en ny kartläggning över patientens symtom genom:

 • Specifika tarmfunktionsfrågeformulär inklusive score, tarmdagbok.
 • Uppföljning av tidigare behandling och eventuell medicinering.
 • Genomgång av livsstil och kost.

Efter första läkarbesöket och efter utredning, inleds oftast en konservativ behandling till uroterapeut, stomiterapeut och/eller sjukgymnast med specialistkompetens inom området. Det finns idag olika behandlingsalternativ och en individuell behandlingsplan bör utformas av patienten och vårdgivaren gemensamt.

Utredning och behandling hos uroterapeut, stomiterapeut och/eller sjukgymnast

Utredning och behandling kan innefatta:

 • En ny kartläggning över patientens symtom (se beskrivning ovan).
 • Fördjupad rådgivning såsom patientutbildning, stödjande och motiverande samtal till egenvård samt beteendeförändring.
 • Träning av bäckenbotten och sfinktermusklerna med eller utan biofeedback (återkoppling via ett datorsystem).
 • Träning med basal kroppskännedom, avslappning och andningsteknik.
 • Råd för att tömma tarmen, så kallad "tarmtömningsteknik".
 • Elektrisk stimulering av sfinkter och bäckenbottenmuskler med hjälp av till exempel vaginal- och analprober, sker en identifiering och aktivering av dessa muskler.
 • Tibialis stimulering (PTNS) elektriska impulser ges via tibialisnerven (med en tunn akupunkturnål ovan fotknöl och som kopplas till en extern stimulator). Behandlingen kan hjälpa vid svåra trängningar och läckage.
 • Utprovning av specifika hjälpmedel för analinkontinens, det finns dels ett inkontinensskydd med inbyggt kolfilter för att förhindra lukt och dels en analpropp.
 • Instruktion av transanal irrigation (lavemangsbehandling) med miniskölj eller vattenlavemang.
 • Hudvårdsrekommendationer.
 • Eventuellt tillägg och optimering av fibertillskott, tarmreglerande medel och/eller loperamid
 • Remiss till annan vårdgivare såsom dietist, smärtmottagning, sexolog, IBS-skola.

Kirurgisk behandling

Det finns idag ett flertal operationsmetoder:

 • Med syfte att stärka/stabilisera skador och försvagningar i bäckenbotten kan sfinkterplastik/perineoraphi och bakre vaginalplastik göras.
 • Vid skador av nervfunktionen till bäckenbotten kan sakral neuromodulering (SNS) användas för att minska läckage och brådskande trängningar.
 • För att förbättra tätheten i analkanalen kan injektionsbehandling med bulkamidpreparat ges.
 • Vid neurologiska skador kan lavemang med en kateter via appendix eller cekum kontrollera tarmtömning och därmed undvika inkontinens (antegrad irrigationslavemang via appendiko- eller cekumstomi).
 • Stomioperation kan vara ett annat alternativ när varken medicinsk eller annan kirurgisk behandling leder till förbättring.

Utvärdering av behandling

Kvalitetsindikatorer för beskrivning av förbättring och förändring vid analinkontinens är:

 • Normaliserad eller förbättrad tarmfunktion.
 • Inget eller minskat analt läckage.
 • Eventuellt individuellt utprovade hjälpmedel.

Individuellt förskrivna inkontinenshjälpmedel dokumenteras och utvärderas på samma sätt som övrig inkontinensvård. Instruktioner och checklistor/score för mätning och utvärdering finns att hämta på www.nikola.nu, under riktlinjer vid analinkontinens. På Nikolas webbsida finns även information kring behandling och behandlingsplan.

Till toppen av sidan