Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Analinkontinens - vård och behandling

Orsaker till analinkontinens

Vid analinkontinens ses ofta en kombination av flera orsaker som måste utredas för att rätt vård, behandling och stöd ska kunna ges.

Bakomliggande faktorer

Avföringens konsistens/lös avföring

Vid infektion, inflammatorisk tarmsjukdom, kort tarm efter kirurgi, IBS (irritable bowel syndrome), födoämnesallergi, kostomläggning, läkemedel, oro och stress.

Nedsatt funktion av sfinkter och/eller bäckenbotten

Vid nervskada i samband med förlossning, långdragen förstoppning med intensivt krystande och vid neurologiska sjukdomar eller skador som multipel skleros (MS), diabetesneuropati, tumörer, ryggmärgsskador, spinal stenos, demens och stroke.

Generell bäckenbottenmuskelsvaghet och/eller sänkning

Efter en svår förlossning, operationer i bäckenregionen samt hos äldre personer.

Tillstånd i analkanalen eller rektum

Inflammationer, polyper, tumörer, rektocele, fistlar samt strålbehandling i bäckenregionen ger svårighet att behålla/förvara avföringen i ändtarmen.

Medfödda missbildningar

Ryggmärgsbråck och analatresi (ändtarmsöppning saknas).

Omgivningsfaktorer

Nedsatt rörlighet.

Psykologiska faktorer

Trauma, övergrepp eller psykisk ohälsa.

Riskgrupper

Analinkontinens kan ses hos individer med följande diagnoser/symtom och bör uppmärksammas:

 • Individer med svag eller sänkt bäckenbotten.
 • Urininkontinens.
 • Neurologisk sjukdom/skada.
 • Diarrétillstånd.
 • Efter bäckenbottenkirurgi (kirurgisk, urologisk och gynekologisk).
 • Efter strålbehandling i bäckenregionen.
 • Rektal- och vaginal prolaps.
 • Perianala besvär; hemorrojder, fistlar, fissurer.
 • Förlossningsskador.
 • Svårt sjuka och äldre.
 • Läkemedel.
 • Övervikt.
 • Rökning.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan