Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Analinkontinens - vård och behandling

Definitioner och beskrivning

Definitioner

Analinkontinens

Ofrivilligt läckage av gas, lös och/eller fast avföring.

Fekal inkontinens

Ofrivilligt läckage av lös och/eller fast avföring.

Soiling

Nedsmutsning av underkläder eller inkontinensskydd med slem eller vätska, ibland med små mängder avföring.

Dubbelinkontinens

Läckage av både urin och avföring.

Samtliga symtom ska ha förekommit i mer än sex månader. Ett tillfälligt läckage vid till exempel maginfluensa är inte analinkontinens.

Beskrivning av analinkontinens

Analinkontinens kan yttra sig på olika sätt. Det kan vara brådskande trängningar, urge, med eller utan läckage, eller läckage utan förvarning, passiva läckage.

Det är vanligt att man har båda typerna av läckage.

Tillfälliga besvär vid diarré med svårighet att hinna till toaletten i tid räknas inte som inkontinens.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Samlingssida för alla sidor inom basala hygienrutiner och klädregler.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan