Definitioner och beskrivning

ANALINKONTINENS - VÅRD OCH BEHANDLING

I Sverige används oftast ordet analinkontinens som en definition på återkommande och ofrivilliga läckage av gas, lös eller fast avföring och är för individen ett socialt och/eller hygieniskt problem. Internationellt används ofta begreppet fekalinkontinens som ett samlingsnamn för läckage av lös och fast avföring. "Soiling" innebär nedsmutsning av underkläder eller skydd med slem eller vätska, ibland med små mängder avföring. Dubbelinkontinens = läckage av både urin och avföring.

Tillfälliga besvär vid diarré med svårighet att hinna till toaletten i tid räknas inte som inkontinens.

Beskrivning av analinkontinens

Sensoriskt betingad inkontinens

Oförmåga att uppfatta eller känna ansamling av avföring i ändtarmen och/eller att avföring passerat ut genom ändtarmsöppningen, så kallade passiva läckage.

Motoriskt betingad inkontinens

Oförmåga att hålla emot och förhindra tarmtömning trots kännbar fyllnad av ändtarmen.

Trängningsinkontinens

Omedelbart behov av att uppsöka toalett och tömma tarmen. Avsaknad av nära tillgång till en toalett innebär stor risk för läckage.

Till toppen av sidan