Analinkontinens - vård och behandling

Definitioner och beskrivning

Definitioner

Analinkontinens

Ofrivilligt läckage av gas, lös och/eller fast avföring.

Fekal inkontinens

Ofrivilligt läckage av lös och/eller fast avföring.

Soiling

Nedsmutsning av underkläder eller skydd med slem eller vätska, ibland med små mängder avföring.

Dubbelinkontinens

Läckage av både urin och avföring.

Beskrivning av analinkontinens

Analinkontinens kan yttra sig på olika sätt. Det kan vara brådskande trängningar, urge, med eller utan läckage eller läckage utan förvarning, passiva läckage.

Det är vanligt att man har båda typerna av läckage.

Tillfälliga besvär vid diarré med svårighet att hinna till toaletten i tid räknas inte som inkontinens.

Till toppen av sidan