Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Blodburen smitta

Relaterad information

För ytterligare information om virala hemorragiska febrar som till exempel ebola hänvisas till Folkhälsomyndigheten. När det gäller lokalt omhändertagande av person med misstänkt eller konstaterad viral hemorragisk feber hänvisas till Smittskyddsenhet eller Vårdhygien i respektive region.

Till toppen av sidan