Blodburen smitta

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Inom ämnet blodburen smitta
kan lokala anvisningar finnas eller behöva upprättas för:

  • Hantering av stick- och skärskador, rutiner för provtagning och anvisningar för dokumentation.
  • Vaccination av personal. Lokala anvisningar ska finnas inom varje verksamhet gällande erbjudande av vaccination för personal utifrån riskbedömning.
  • Märkning av provrör och remisser. Observera att allt blod ska behandlas som potentiellt smittsamt. En märkning med blodsmitta kan medföra att omärkt och märkt blod hanteras på olika sätt vilket inte är önskvärt.
  • Hantering av kroppsvätskor inom olika verksamheter. Se lokala anvisningar och i förekommande fall Läkemedelsverkets föreskrifter.

 

Till toppen av sidan