Blodburen smitta

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom blodburen smitta. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilka är det tre främsta smittämnena vid blodöverförd smitta?
Hepatit B fastställs genom ett serologiskt test. Vilket provsvar anger hög smittsamhet?
Vaccination ger ett gott och långvarigt skydd hos mer än 95% av de vaccinerade. Vilken/vilka typ av hepatit gäller det?
Hur lång är inkubationstiden för hepatit C?
55-80% av de smittade med denna typ av hepatit utvecklar kronisk infektion med leverskada som följd. Vilken hepatit gäller det?
Efter hur lång tid utvecklar en del en primärinfektion efter smittotillfället med humant immunbristvirus (hiv)?
Hur lång tid efter smittotillfället ska test tas för att utesluta hiv-smitta?
Till vilken av följande patientgrupper ska hepatit-B vaccination övervägas?
Hur behandlas personer med hiv-infektion?
Såväl personal som patienter kan vara bärare av smittämne utan att det är känt. Hur ska smittöverföring förebyggas vid användning av medicinsk-teknisk utrustning där till exempel blodöverföring sker?
Vilken princip gäller vid administrering av flytande läkemedel i avsikt att förhindra smittöverföring?
Personal som sticker eller skär sig på ett föremål med blod eller kroppsvätska – så kallad inokulationsskada - ska riskbedömas av infektionsläkare eller annan specialist av blodburna smittor. Vad gäller vid kontakt med blod från person med stark misstanke om hiv-smitta?
Till toppen av sidan