Referenser och regelverk

  Innehållet är grundat på beprövad erfarenhet, lagar, regelverk, nationella riktlinjer och med stöd från relevanta vetenskapliga studier.

  Referenser

  1. Att förebygga vårdrelaterade infektioner: ett kunskapsunderlag. Stockholm: Socialstyrelsen; 2006.
  2. Sten Iwarsson (Red.). Infektionsmedicin. 6. uppl. Säve Förlag;
  3. AFS 2018:4. Smittrisker. (Ändring i föreskrift AFS 2021:1). Stockholm: Arbetsmiljöverket
  4. Infpreg. Kunskapscentrum för infektioner under graviditeten. Huddinge: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge;
  5. Heymann DL, editor. Control of Communicable Diseases Manual. 20. ed. Washington DC: APHA Press; 2015.

  Regelverk

  Till toppen av sidan