Herpesinfektioner, vård och behandling

Herpesinfektioner, vård och behandling - Översikt

Till gruppen herpesvirus hör bland annat

  • Herpes simplex virus, (HSV), typ 1 och 2
  • Varicella-zoster virus, (VZV)
  • Cytomegalovirus, (CMV)
  • Epstein-Barr virus, (EBV)

I vårdarbetet är det de två översta som har störst betydelse för smittspridning.

Inom vård och omsorg sprids herpesgruppens virus främst som kontaktsmitta. Vattkoppor (varicella) sprids dessutom via luft och även vid generaliserad (vattkoppslik) bältros (herpes zoster) finns risk för luftburen smitta. [1,2]

Varje patients smittsamhet måste bedömas individuellt, liksom vilka vårdåtgärder just den patienten behöver. Dokumentera detta i patientjournalen.

Till toppen av sidan