Cytomegalovirus (CMV) drabbas man vanligen av under uppväxten och orsakar hos en person med normalt immunförsvar sällan några symtom men kan i vissa fall ge långvarig feber och symtom från flera organsystem (bland annat luftvägar och magtarmkanal). I Sverige har cirka 70% av den vuxna befolkningen antikroppar mot CMV. Inkubationstiden är vanligtvis 4-8 veckor. [2] Virus utsöndras via kroppsvätskor, till exempel urin, saliv, sädesvätska, cervixsekret och bröstmjölk. CMV smittar framför allt via kontaktsmitta, oftast krävs nära och tät kontakt då viruset har svårt att överleva utanför kroppen. [1] CMV kan även överföras via transfusioner eller vid transplantation.Virus kan utsöndras under lång tid (veckor - månader) för att sedan lägga sig latent i kroppen. Man kan dock utsöndra virus även senare i livet trots att man är symtomfri. [2,5]

Drabbar CMV transplanterade eller immunsupprimerade patienter kan allvarliga komplikationer och sjukdomstillstånd uppstå. Hos dessa patienter kan virus utsöndras under lång tid även efter att eventuella sjukdomssymtom försvunnit. Likaså kan allvarliga komplikationer uppstå om en gravid kvinna får en primärinfektion som går över till fostret. [2,5]

Vårdrutiner

Vårdrutiner för patienter

Patient med CMV-infektion kan samvårdas men bör inte dela rum med immunsupprimerade patienter.

Personalrutiner

Enkla hygienåtgärder minskar risken för smittöverföring via saliv från asymtomatiska småbarn: pussa inte barn på munnen och stoppa inte barnets sked eller napp i munnen. [1,4]

Gravida kan delta i vården av dessa patienter utan att vidta andra särskilda åtgärder utöver att tillämpa basala hygienrutiner och följa ovanstående. [1]

Till toppen av sidan