Epstein-Barrvirus (EBV) ger oftast en lindrig eller subklinisk infektion under barnaåren. Hos framför allt tonåringar kan viruset också ge den kliniska manifestationen mononukleos (körtelfeber) med långdragen halsinfektion, svullna lymfkörtlar, förstorad mjälte samt hög feber. Ibland blir sväljningsproblemen uttalade på grund av svullna halsmandlar och detta kan föranleda behov av slutenvård för symtomlindring. Hos immunsupprimerade kan dock allvarliga komplikationer uppstå. [2] Smittspridning sker genom direkt och indirekt kontakt med slemhinnor och saliv. Inkubationstiden är vanligtvis 4-6 veckor och virus kan utsöndras flera månader efter den akuta sjukdomen via svalget. Över 90% av svenska befolkningen har antikroppar mot EBV i vuxen ålder. [2,5]

Vårdrutiner

Punktdesinfektera med alkoholbaserat desinfektionsmedel vid spill och stänk.

Vårdrutiner för patienter

Patienter kan samvårdas.

Personalrutiner

Gravida kan delta i vården av dessa patienter utan att vidta andra åtgärder utöver att tillämpa basala hygienrutiner.

Till toppen av sidan