Herpesinfektioner, vård och behandling

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom herpesinfektioner, vård och behandling. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vilket virus har störst betydelse för smittspridning inom vårdarbetet?
Varför är just detta virus så smittsamt?
När är en herpesinfekterad person mest smittsam?
Vilken är den främsta smittkällan för herpes simplexvirus typ 2?
Hur lång är i regel inkubationstiden vid herpesinfektion?
Vilken vårdrutin gäller för patienter med enstaka herpesblåsor?
Vilken rutin, förutom basal handhygien, gäller vid vård av patient med lesioner och misstanke om herpesinfektion?
En person som inte haft vattkoppor och som blir smittad av någon med bältros får vilken sjukdom?
Efter genomgången vattkoppsinfektion kan viruset reaktiveras senare och ge bältros. Hur då?
Hur ytttrar sig bältros?
Under vilken period kan man räkna med att vattkoppor smittar?
Vilken behandling kan ges vid såväl vattkoppsinfektion som bältros?
Vad gäller för personal som inte haft vattkoppor och har vårdat patient med vattkoppor eller generaliserad bältros?
När kan infektion med cytomegalvirus ge allvarliga problem?
Till toppen av sidan