Vårdhygien

Livsmedelshygien

Innehåll

Visa innehåll som:
Livsmedelshygien - Översikt

Mathanteringen i vård och omsorg ska uppfylla lagstiftningens tydliga mål om alla konsumenters rätt till säkra livsmedel [1]. Regelverket består av EG-förordningar och från och med 2006 en ny svensk livsmedelslag.

Ansvar

Kontrollmyndigheten gör en riskklassificering och kontrolltid fastställs utifrån hantering och beredningsgrad av livsmedel och produktionsvolym.

Exempel på känsliga moment

Mottagning av maten till avdelningen är ofta ett överlämnande av ansvar från produktionskök till avdelningen. Av rutinerna ska bland annat framgå vid vilka tid- och temperaturgränser maten ska reklameras.

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om livsmedelshygien.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om livsmedelshygien.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom livsmedelshygien.

Till toppen av sidan