Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Livsmedelshygien

Relaterad information

Lästips

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets Kontrollwiki 

Livsmedelsverket. Matvanor, hälsa och miljö.

Livsmedelsverket Kontrollwiki. HACCP och flexibilitet

Livsmedelsverket. Material i kontakt med livsmedel - FCM 

Livsmedelsverket. Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

Livsmedel i vården i Socialstyrelsens kunskapsunderlag ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner”

Best Service - ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. Utbildningsfilm om livsmedelshygien i avdelningskök på sjukhus. 

Till toppen av sidan