Relaterad information

LIVSMEDELSHYGIEN

Lästips

Livsmedelsverkets rapport 8-2006 utbildning i livsmedelshygien, krav och kursplan

Livsmedelsverkets vägledning om hygien

Livsmedelsverkets vägledning för tillämpning av HACCP

Livsmedel i vården i Socialstyrelsens kunskapsunderlag ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner”

Till toppen av sidan