Livsmedelshygien

Relaterad information

Lästips

Livsmedelsverkets rapport 8-2006 utbildning i livsmedelshygien, krav och kursplan

Livsmedelsverkets hemsida 

Livsmedelsverkets Kontrollwiki 

Livsmedelsverket. Matvanor, hälsa och miljö.

Livsmedelsverket. Material i kontakt med livsmedel - FCM

Livsmedelsverket. Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus.

Livsmedel i vården i Socialstyrelsens kunskapsunderlag ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner”

Best Service - ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. Utbildningsfilm om livsmedelshygien i avdelningskök på sjukhus. 

Till toppen av sidan