Hur nöjd är du med Vårdhandboken?

Vartannat år erbjuder Inera en enkät med frågor om Vårdhandboken för att undersöka hur användbar den är. Enkäten består av 10 frågor och tar cirka 4 minuter att besvara. Svaren är helt anonyma.

Till enkäten
Livsmedelshygien

Relaterad information

Lästips

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets Kontrollwiki 

Livsmedelsverket. Matvanor, hälsa och miljö.

Livsmedelsverket Kontrollwiki. HACCP och flexibilitet

Livsmedelsverket. Material i kontakt med livsmedel - FCM 

Livsmedelsverket. Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

Livsmedel i vården i Socialstyrelsens kunskapsunderlag ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner”

Best Service - ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. Utbildningsfilm om livsmedelshygien i avdelningskök på sjukhus. 

Till toppen av sidan