Livsmedelshygien

Relaterad information

Lästips

Livsmedelsverkets webbplats

Livsmedelsverkets Kontrollwiki 

Livsmedelsverket. Matvanor, hälsa och miljö.

Livsmedelsverket Kontrollwiki. HACCP och flexibilitet

Livsmedelsverket. Material i kontakt med livsmedel - FCM 

Livsmedelsverket. Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus

Livsmedel i vården i Socialstyrelsens kunskapsunderlag ”Att förebygga vårdrelaterade infektioner”

Best Service - ett nätverk för serviceorganisationerna inom den svenska hälso- och sjukvården. Utbildningsfilm om livsmedelshygien i avdelningskök på sjukhus. 

Till toppen av sidan