Referenser och regelverk

Nedanstående referenser gäller generellt för texterna i ämnet

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Europeiska unionens officiella tidning; 2004. Artikel 5;
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Europeiska unionens officiella tidning; 2004. Artikel 4;
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Europeiska unionens officiella tidning; 2004. (bil. 2):kap: 2;
  • Livsmedelsverket. Uppsala:
Till toppen av sidan