Livsmedelshygien

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper inom livsmedelshygien. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Vem ansvarar på ett kommunalt äldreboende för att livsmedlen är säkra enligt lagkrav?
Vilken myndighet ger tillstånd och kontrollerar yrkesmässig livsmedelshantering inom till exempel mjölkkök?
Varför kan det vara svårt att få svar på vad som gäller för livsmedelshantering och livsmedelshygien inom en viss vårdverksamhet?
Vilken yrkesgrupp bör vara med vid bedömningar av risk för smittspridning vid livsmedelshantering inom vårdverksamhet?
Tillsynsmyndigheten har till uppgift att göra kontroller och riskklassificering av verksamhetens livsmedelshantering. Vilket kriterium, bland andra, bestämmer kontrolltiden?
Vad ingår bland annat i myndighetens kontroll och revision av verksamheten?
Hur ska den som driver verksamhet med livsmedelshantering säkerställa kvaliteten?
Vad är "Handbok för säker mat inom skola, vård och omsorg" för sorts dokument?
Inom hur många timmar bör varm mat serveras efter produktionstillfället?
Vilken temperatur måste maten ha vid servering?
Vilken kärntemperatur bör maten ha som återuppvärms i mikrovågsugn?
Vilken nackdel kan bufféservering i mottagningskök ha?
Hur förhindras korskontaminering från smutsig disk till livsmedel?
Till toppen av sidan