Vad gör miljökontoret

Kontrollmyndigheten gör en riskklassificering [5] och kontrolltid fastställs utifrån

 • hantering och beredningsgrad av livsmedel
 • produktionsvolym - antal portioner
 • att mat serveras till känsliga kundgrupper (patienter inom vården).

Kontrollmyndigheten gör inspektioner och revisioner av verksamheten, då man bedömer om rutiner finns, om de är ändamålsenliga och om de följs. Exempel på områden som kan ingå i revisionen är:

 • Avfall och returgodshantering.
 • Kritiska kontrollpunkter.
 • Livsmedelshygienutbildning.
 • Mottagning av mat.
 • Märkning (gäller matlådor).
 • Personlig hygien.
 • Rengöring.
 • Spårbarhet.
 • Tid och temperaturprocesser.
 • Underhåll av lokal och utrustning.
 • Utformning av lokal.

Vad gör linje/vårdenhetschef

Linje/vårdenhetschefer som har en verksamhet med livsmedelshantering ska redovisa ett system för att säkerställa livsmedelskvalitén, ett egenkontrollprogram [6]. Att skapa ett system anpassat till verksamheten kräver både kunskap och tid. Det är oftast bättre och effektivare om någon/några från verksamheten tillsammans gör rutiner för flera kök, till exempel alla boenden inom socialförvaltningen eller alla sjukhusets avdelningskök.

Till hjälp har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), skrivit branschriktlinjer. Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg [7].

Linje/vårdenhetschefer som har en verksamhet med livsmedelshantering ska särskilt tänka på att kravet på kunskap i livsmedelshygien har tydliggjorts i den nya lagstiftningen [8]. Rutiner ska redovisas i egenkontrollprogrammet.

Till toppen av sidan