Hud och sår

Sårbehandling

Innehåll

Visa innehåll som:
Sårbehandling - Översikt

Att ha ett sår är en belastning och påverkar människors vardag, oavsett om såret är akut efter ett olycksfall eller efter en operation, alternativt svårläkande som vid bensår, fotsår hos personer med diabetes eller vid trycksår eller maligna tumörsår.

Bedömning och dokumentation

Inte bara såret utan hela patientens situation, tillstånd och förutsättningar måste bedömas och dokumenteras. Inga förändringar i omläggningsmetod eller allmän behandling bör göras utan en ordination som dokumenteras och signeras.

Behandling och rengöring

När de läkningshämmande faktorerna har identifierats, analyserats och dokumenterats sätts lämplig behandling in. Genom att grundläggande data om patientens sår och allmäntillstånd dokumenteras skapas möjlighet att utvärdera effekten av behandlingen.

Såromläggning vid ren och steril rutin

Lägg om alla sår aseptiskt och tänk på att inte blanda rent och orent. Desinfektera händer och underarmar, använd rikligt med handsprit.

Förband

Förbandet ska väljas efter sårets tillstånd och patientens förutsättningar. Förbandstypen ska anpassas till sårläkningens olika faser.

Akuta sår

Vid akuta, traumatiska sår är det viktigt att känna till vilket våld som har förorsakat såret. Det har betydelse för behandlingen, som måste inkludera en noggrann rengöring och avlägsnande av främmande kroppar.

Venösa bensår

Bensår definieras som ett sår nedanför knäet som inte har varit läkt under de senaste sex veckorna. I definitionen inkluderas även fotsår.

Venösa bensår, omläggning

Sätt upp mål och delmål för sårbehandlingen, till exempel minska eller få bort ödemet upprensning, granulation av x procent av sårytan eller läkning från sårkanterna, lindra smärta.

Kompressionsbandagering

Välj kort-, mellan- eller långsträckta bindor allt efter patientens tillstånd, rörlighet och preferenser. Kortsträcksbinda används främst till de personer som är uppegående eftersom det krävs muskelarbete för att den ska ge kompresssion.

Bildspel om lindningstekniker

Här nedan kan du se ett bildspel om lindningsteknik med kortsträckta och långsträckta bindor.

Arteriella bensår

Bensår definieras som ett sår nedanför knäet som inte har varit läkt under de senaste sex veckorna. I definitionen inkluderas även fotsår.

Ankeltrycksindex och referensvärden

Ankel-/armtrycksindex, ABPI, är kvoten mellan systoliskt ankelblodtryck och systoliskt armblodtryck. Uträkning av ankel-/armtrycksindex är en förutsättning för en adekvat behandling av patienter med misstanke om nedsatt cirkulation i underbenet.

Fotsår hos personer med diabetes

Personer med diabetes löper stor risk att få svårläkta sår på fötterna. Detta kan bero på dålig cirkulation i småartärerna trots att pulsarna på fotryggen kan vara normala, dålig cirkulation i de stora blodkärlen.

Lokala anvisningar

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

Referenser och regelverk

Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sårbehandling.

Relaterad information

Relaterad information för Vårdhandbokens texter om sårbehandling.

Testa dina kunskaper

Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan