Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Hud och sår

Sårbehandling

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Sårbehandling - Översikt

  Målet för sårbehandling är att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet. Delmål kan vara att minska sårsektion, minska smärta och minska luktproblematik.

 • Diagnostik och utredning

  Orsaken till såret bör fastställas tidigt eftersom diagnosen styr den fortsatta behandlingen. Sår kan ha olika orsaker och är inte sällan multifaktoriell.

 • Utredning av cirkulatoriska orsaker

  Det ingår i den basala utredningen att fastställa arteriell cirkulation med doppler.

 • Venösa sår

  Venösa bensår är sår orsakade av venös insufficiens och där andra orsaker till såret är uteslutna.

 • Arteriella sår

  Arteriella sår uppkommer som en följd av ateroskleros (åderförkalkning) i stora och mellanstora artärer.

 • Fotsår hos personer med diabetes

  Långvarig diabetes kan leda till allvarliga fotproblem, som svårläkta fotsår, infektioner och fotdeformiteter.

 • Akuta sår

  Vid akuta, traumatiska sår är det viktigt att känna till vilket våld som har förorsakat såret.

 • Kirurgiska sår

  Sår efter kirurgiska ingrepp är oftast enkla att behandla eftersom de brukar vara rena, ha jämna sårkanter och läker snabbt.

 • Tumörsår

  Uppskattningsvis utvecklar 5–10 % av patienterna med avancerad cancersjukdom maligna tumörsår.

 • Atypiska sår

  Med atypiskt sår avses sår som inte tillhör någon av de vanliga sårtyperna. De vanliga sårtyperna inkluderar trycksår, bensår av varierande etiologi (arteriell, venös, mixad etiologi) samt diabetesfotsår.

 • Övriga sår

  Gikt är en inflammation som vanligen drabbar stortåns inre led. Vid självskadesår är det professionella förhållningssättet av stor vikt.

 • Biobörda i sår

  Svårläkta sår är alltid koloniserade med bakterier och i de flesta fall, speciellt vid diabetes, även av svamp. Floran förändras i allmänhet inte under läkningstiden, men ibland övermannar mängden, patogeniciteten och virulensen kroppens immunsystem och en sårinfektion uppkommer.

 • Sårsmärta

  Det är inte enbart den sensoriska smärtan som styr den totala smärtupplevelsen, även förväntningar har betydelse för upplevelsen av smärta. Det kan därför finnas en vinst i att skapa positiva förväntningar hos patienterna för att på så sätt minska upplevelsen av smärta.

 • Sårbehandling enligt ren och steril rutin

  Val av ren eller steril metod sker enligt lokala rutiner och ordinationen ska dokumenteras i patientjournalen.

 • Rengöring och debridering

  Sårrengöringen är en viktig del i sårbehandlingen. Prioriteras inte sårrengöring när behov finns, kommer sårläkningen att ta längre tid och risken för infektion och bildandet av biofilm ökar.

 • Förband och sårbehandlingsprodukter

  Ett förband läker inte såret. Kroppen läker såret men förbandet hjälper till att skapa bra förutsättningar för sårläkning.

 • Kompressionsbehandling

  Kompression spelar en avgörande roll vid behandling av bensår. Kompression bidrar till att förbättra både venös cirkulation samt arteriell genomblödning Vidare förbättras dräneringen av lymfvätska och inflammatoriska processer i vävnaden minskar.

 • Bildspel om lindningstekniker

  Här nedan kan du se ett bildspel om lindningsteknik med kortsträckta, lågelastiska och långsträckta, högelastiska bindor.

 • Kompressionsstrumpor

  För kompressionsstrumpor finns ett Europeisk standardiserat graderingsmått från klass 1-4. Behandling med kompressionsstrumpor ska hanteras som en medicinsk behandling. Patienter i behov av medicinska kompressionsstrumpor ska ordineras lämplig kompressionsklass.

 • Dokumentation

  När en patient har sår eller risk för sår upprättas en vårdplan. Skapa med fördel vårdplanen tillsammans med övriga professioner som är inblandade i sårbehandlingen.

 • Uppföljning

  Vid uppföljning och utvärdering av sårbehandlingen bedöms inte bara såret, utan hela patientens situation, tillstånd, upplevelser och förutsättningar.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sårbehandling.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om sårbehandling.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan