Hud och sår

Sårbehandling

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Sårbehandling - Översikt

  Målet för sårbehandling är att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet. Delmål kan vara att minska sårsektion, minska smärta och minska luktproblematik.

 • Diagnostik och utredning

  Orsaken till såret bör fastställas tidigt eftersom diagnosen styr den fortsatta behandlingen. Sår kan ha olika orsaker och är inte sällan multifaktoriell.

 • Utredning av cirkulatoriska orsaker

  Det ingår i den basala utredningen att fastställa arteriell cirkulation med doppler.

 • Venösa sår

  Venösa bensår är sår orsakade av venös insufficiens och där andra orsaker till såret är uteslutna.

 • Arteriella sår

  Arteriella sår uppkommer som en följd av ateroskleros (åderförkalkning) i stora och mellanstora artärer.

 • Fotsår hos personer med diabetes

  Långvarig diabetes kan leda till allvarliga fotproblem, som svårläkta fotsår, infektioner och fotdeformiteter.

 • Akuta sår

  Vid akuta, traumatiska sår är det viktigt att känna till vilket våld som har förorsakat såret.

 • Kirurgiska sår

  Sår efter kirurgiska ingrepp är oftast enkla att behandla eftersom de brukar vara rena, ha jämna sårkanter och läker snabbt.

 • Tumörsår

  Uppskattningsvis utvecklar 5–10 % av patienterna med avancerad cancersjukdom maligna tumörsår.

 • Atypiska sår

  Med atypiskt sår avses sår som inte tillhör någon av de vanliga sårtyperna. De vanliga sårtyperna inkluderar trycksår, bensår av varierande etiologi (arteriell, venös, mixad etiologi) samt diabetesfotsår.

 • Övriga sår

  Gikt är en inflammation som vanligen drabbar stortåns inre led. Vid självskadesår är det professionella förhållningssättet av stor vikt.

 • Biobörda i sår

  Svårläkta sår är alltid koloniserade med bakterier och i de flesta fall, speciellt vid diabetes, även av svamp. Floran förändras i allmänhet inte under läkningstiden, men ibland övermannar mängden, patogeniciteten och virulensen kroppens immunsystem och en sårinfektion uppkommer.

 • Sårsmärta

  Det är inte enbart den sensoriska smärtan som styr den totala smärtupplevelsen, även förväntningar har betydelse för upplevelsen av smärta. Det kan därför finnas en vinst i att skapa positiva förväntningar hos patienterna för att på så sätt minska upplevelsen av smärta.

 • Sårbehandling enligt ren och steril rutin

  Val av ren eller steril metod sker enligt lokala rutiner och ordinationen ska dokumenteras i patientjournalen.

 • Rengöring och debridering

  Sårrengöringen är en viktig del i sårbehandlingen. Prioriteras inte sårrengöring när behov finns, kommer sårläkningen att ta längre tid och risken för infektion och bildandet av biofilm ökar.

 • Förband och sårbehandlingsprodukter

  Ett förband läker inte såret. Kroppen läker såret men förbandet hjälper till att skapa bra förutsättningar för sårläkning.

 • Kompressionsbehandling

  Kompression spelar en avgörande roll vid behandling av bensår. Kompression bidrar till att förbättra både venös cirkulation samt arteriell genomblödning Vidare förbättras dräneringen av lymfvätska och inflammatoriska processer i vävnaden minskar.

 • Bildspel om lindningstekniker

  Här nedan kan du se ett bildspel om lindningsteknik med kortsträckta, lågelastiska och långsträckta, högelastiska bindor.

 • Kompressionsstrumpor

  För kompressionsstrumpor finns ett Europeisk standardiserat graderingsmått från klass 1-4. Behandling med kompressionsstrumpor ska hanteras som en medicinsk behandling. Patienter i behov av medicinska kompressionsstrumpor ska ordineras lämplig kompressionsklass.

 • Dokumentation

  När en patient har sår eller risk för sår upprättas en vårdplan. Skapa med fördel vårdplanen tillsammans med övriga professioner som är inblandade i sårbehandlingen.

 • Uppföljning

  Vid uppföljning och utvärdering av sårbehandlingen bedöms inte bara såret, utan hela patientens situation, tillstånd, upplevelser och förutsättningar.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sårbehandling.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om sårbehandling.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan