Luftvägar

Sugning av luftvägar

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Sugning av luftvägar - Översikt

  Patientens luftvägar sugs för att avlägsna sekret, för att luften ska få fri passage ned till lungorna. Hur ofta luftvägarna ska sugas beror på mängden sekret.

 • Förberedelser

  Vid val av grovlek på sugkateter ska sugkateterns ytterdiameter vara maximalt 50% av endotrakealtubens innerdiameter. Sugkateterns grovlek anges i Fr (french) och 1 Fr motsvarar 0,33 mm.

 • Övre luftvägar

  Sugning i de övre luftvägarna omfattar näsa, munhåla och svalg, det vill säga ovanför struphuvudet. Indikation för sugning är sekret som patienten inte kan avlägsna själv.

 • Nedre luftvägar

  Sugning i de nedre luftvägarna omfattar luftstrupe och luftrör, vanligtvis via nasal eller oral tub, trakealkanyl eller öppet stoma vid laryngektomi.

 • Rensugning hos patienter med trakeostomi eller laryngektomi

  Sugning i de nedre luftvägarna innebär sugning i luftstrupe och luftrör, vanligtvis via nasal/oral tub eller via trakealkanyl.

 • Patient ansluten till ventilator

  Det finns olika sugsystem för sugning av intuberade eller trakeotomerade patienter: öppna, semislutna och slutna system.

 • Checklista vid sugning

  Informera patienten, sug endast rent luftvägen då behov föreligger, kontrollera att all utrustning finns till hands och välj rätt storlek på sugkateter.

 • Observationer och risker

  Kontrollera sugkraften, sugkateterns längd, sugreglaget och sugtekniken. Sug 5-15 sekunder/gång. Använd sugkateter med böjd spets vid sugning via trakealkanyl.

 • Sekretmobilisering

  Förutom rensugning i luftväg är det viktigt att förebygga sekretstagnation och arbeta med åtgärder som kan underlätta sekretmobilisering.

 • Film om sugning av övre luftvägar

  Här kan du titta på en undervisningsfilm som visar tillvägagångssättet vid sugning av övre luftvägar. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sugning av luftvägar.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om sugning av luftvägar.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom sugning av luftvägar. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan