Vad tycker du om 1177 för vårdpersonal?

Enkäten riktar sig till personal inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är bland annat att få veta vilken funktionalitet det finns behov av på den nya plattformen 1177 för vårdpersonal. Enkäten tar ett par minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

 

Till enkäten
Luftvägar

Sugning av luftvägar

Innehåll

Visa innehåll som:
 • Sugning av luftvägar - Översikt

  Patientens luftvägar sugs för att avlägsna sekret, för att luften ska få fri passage ned till lungorna. Hur ofta luftvägarna ska sugas beror på mängden sekret.

 • Förberedelser

  Vid val av grovlek på sugkateter ska sugkateterns ytterdiameter vara maximalt 50% av endotrakealtubens innerdiameter. Sugkateterns grovlek anges i Fr (french) och 1 Fr motsvarar 0,33 mm.

 • Övre luftvägar

  Sugning i de övre luftvägarna omfattar näsa, munhåla och svalg, det vill säga ovanför struphuvudet. Indikation för sugning är sekret som patienten inte kan avlägsna själv.

 • Nedre luftvägar

  Sugning i de nedre luftvägarna omfattar luftstrupe och luftrör, vanligtvis via nasal eller oral tub, trakealkanyl eller öppet stoma vid laryngektomi.

 • Rensugning hos patienter med trakeostomi eller laryngektomi

  Sugning i de nedre luftvägarna innebär sugning i luftstrupe och luftrör, vanligtvis via nasal/oral tub eller via trakealkanyl.

 • Patient ansluten till ventilator

  Det finns olika sugsystem för sugning av intuberade eller trakeotomerade patienter: öppna, semislutna och slutna system.

 • Checklista vid sugning

  Informera patienten, sug endast rent luftvägen då behov föreligger, kontrollera att all utrustning finns till hands och välj rätt storlek på sugkateter.

 • Observationer och risker

  Kontrollera sugkraften, sugkateterns längd, sugreglaget och sugtekniken. Sug 5-15 sekunder/gång. Använd sugkateter med böjd spets vid sugning via trakealkanyl.

 • Sekretmobilisering

  Förutom rensugning i luftväg är det viktigt att förebygga sekretstagnation och arbeta med åtgärder som kan underlätta sekretmobilisering.

 • Film om sugning av övre luftvägar

  Här kan du titta på en undervisningsfilm som visar tillvägagångssättet vid sugning av övre luftvägar. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow.

 • Film om sugning av luftvägar via trakealkanyl

  Här kan du titta på en undervisningsfilm som visar tillvägagångssättet vid sugning av luftvägar via trakealkanyl. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow.

 • Film om sugning av luftvägar via laryngostoma hos laryngektomerade patienter

  Här kan du titta på en undervisningsfilm som visar tillvägagångssättet vid sugning av luftvägar via laryngostoma hos laryngektomerade patienter. Filmen visas via en tjänst som heter Mediaflow.

 • Lokala anvisningar

  Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Detta anges i löpande text och på denna sida "Lokala anvisningar".

 • Referenser och regelverk

  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om sugning av luftvägar.

 • Relaterad information

  Relaterad information för Vårdhandbokens texter om sugning av luftvägar.

 • Testa dina kunskaper

  Här kan du testa dina kunskaper inom sugning av luftvägar. Testet är ett komplement till texterna i Vårdhandboken.

Till toppen av sidan