Artärkateter

Avlägsnande

Artärkatetern bör avlägsnas så fort som den inte används frekvent längre. Det finns risk för blödning vid borttagande av artärkateter.

Material

 • Engångs plastförkläde.
 • Undersökningshandskar.
 • Omläggningsset.
 • Eventuellt suturborttagare.
 • Klorhexidinsprit 5mg/mL.
 • Sterila kompresser.
 • Eventuell odlingsremiss.
 • Eventuellt ett odlingsrör.

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Ta på ett engångs plastförkläde.
 3. Desinfektera dina händer och underarmar. Låt lufttorka.
 4. Ta på rena undersökningshandskar.
 5. Ta bort polyuretanfilmen, stäng flow-switch, ta bort eventuella suturer, desinfektera insticksstället med klorhexidinsprit 5 mg/mL. Låt lufttorka.
 6. Dra ut katetern utan att vidröra huden. En steril kompress trycks omedelbart mot insticksstället. Kontrollera att katetern är hel och oskadd.
 7. Trycket över artären kvarhålls i tio minuter. Ibland kan det bli aktuellt med tryckförband. Kom ihåg att kontrollera den perifera cirkulationen.
 8. Prov tas eventuellt för odling på kateterspetsen enligt läkarordination [2].
 9. Dokumentera.
Till toppen av sidan