Artärkateter

Avlägsnande

Artärkatetern bör avlägsnas så fort som den inte används frekvent längre. Det finns risk för blödning vid borttagande av artärkateter.

Material

 • Engångs plastförkläde.
 • Undersökningshandskar.
 • Omläggningsset.
 • Eventuellt suturborttagare.
 • Klorhexidinsprit 5mg/mL.
 • Sterila kompresser.
 • Eventuell odlingsremiss.
 • Eventuellt ett odlingsrör.

Gör så här

 1. Informera patienten.
 2. Ta på ett engångs plastförkläde.
 3. Desinfektera dina händer och underarmar. Låt lufttorka.
 4. Ta på rena undersökningshandskar.
 5. Ta bort polyuretanfilmen, stäng flow-switch, ta bort eventuella suturer, desinfektera insticksstället med klorhexidinsprit 5 mg/mL. Låt lufttorka.
 6. Dra ut katetern utan att vidröra huden. En steril kompress trycks omedelbart mot insticksstället. Kontrollera att katetern är hel och oskadd.
 7. Trycket över artären kvarhålls i tio minuter. Ibland kan det bli aktuellt med tryckförband. Kom ihåg att kontrollera den perifera cirkulationen.
 8. Prov tas eventuellt för odling på kateterspetsen enligt läkarordination [2].
 9. Dokumentera.

Läs mer i Vårdhandboken

Basala hygienrutiner och klädregler

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling eller annan direktkontakt med person där vård och omsorg bedrivs.

Patientens rättsliga ställning

Läs om vårdgivarens skyldigheter och patientens valmöjligheter. Det finns också information om vart patienten kan vända sig om hen inte är nöjd.

Avvikelse- och riskhantering

Här kan du läsa mer om vårdgivarens ansvar för att utveckla och säkerställa kvaliteten i verksamheten. Det finns också information om att bland annat rapportera risker och anmäla avvikelser.

Dokumentation

För att säkerställa att patienten får en god och säker vård finns en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal över de bedömningar och beslut som har gjorts avseende patientens vård och behandling.

Till toppen av sidan