Artärkateter

Förberedelser och inläggning

Ansvarig läkare bedömer om patienten behöver artärkateter.

Artärkateter läggs vanligen in av läkare men kan även läggas in av annan hälso- och sjukvårdspersonal som har erforderliga kunskaper om tillvägagångssätt och risker i enlighet med verksamhetens lokala riktlinjer. Personen som ska utföra inläggningen kontrollerar indikation och eventuella kontraindikationer som pågående ischemi distalt om förväntat instickställe eller infektion vid instickstället. Även uttalad koagulationsstörning kan vara en kontraindikation.

I Sverige används oftast en PVK-liknande kateter speciellt avsedd för inläggning i artär med så kallad "catheter over cannula" teknik. För inläggning i ljumsken används ofta CVK-liknande kateterar som läggs in med så kallad Seldingerteknik.

Förberedelser

Uppdukning sker på ett sterilt underlag, oftast en steril plastad duk, när inläggning ska göras. En personal assisterar vid den sterila uppdukningen, under inläggningen och använder engångs plastförkläde. Läkaren använder engångs plastförkläde, sterila handskar, operationsmössa och munskydd [2].

Inläggning

Under inläggning kan följande material behövas:

 • Operationsmössa.
 • Munskydd.
 • 1 par sterila handskar.
 • Engångs tvättset.
 • Klorhexidinsprit 5mg/mL.
 • 1 steril hålduk.
 • Xylocain 10 mg/mL.
 • Artärkateter.
 • Eventuellt hudsutur 3-0 samt en nålförare eller steril tejp, exempelvis steristrips.
 • Högpermeabel polyuretanfilm för perifera infarter, 1-2 stycken.
 • 500 mL Natriumklorid 9 mg/mL för flush.
 • Tryckmätningsset för artärkateter.
 • Övertrycksmanschett avsedd för 500 mL påse.
 • Etikett för märkning av artärkateter.

Inläggningen utförs under aseptisk teknik [3], vilket som minimun innebär operationsmössa, munskydd, sterila handskar och steril hålduk men vid axillär eller femoral inläggning bör maximalt sterilinläggning tillämpas. Kirurgisk hårförkortare bör användas i ljumsken för att underlätta rengöring av insticksstället. Punktionsstället tvättas med klorhexidinsprit 5mg/mL med god marginal. Låt lufttorka. Steril hålduk fästes vid punktionsstället. Bedövning kan ges för att minska smärtan vid hudsticket. Vid svår inläggning och särskilt i arteria femoralis kan med fördel ultraljud användas för att underlätta inläggningen och eventuellt minska risken för mekaniska komplikationer. Ultraljudsproben ska då vara täckt med steril strumpa och steril gel ska användas. Efter inläggningen ska katetern fixeras. Kateter i ljumsken bör sutureras. Insticksstället täcks med högpermeabel polyuretanfilm alternativt polyuretanfilm med klorhexidinkudde. Märk förbandet med datum.

Dokumentera inläggning, lokalisation, eventuella komplikationer och borttagande i patientjournalen.

Till toppen av sidan